Kontrola warsztatów co najmniej raz w roku…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 26, 2007

Powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) będą wydawać zgody na udział osób niepełnosprawnych w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ).

Podmiot prowadzący lub zamierzający prowadzić warsztat (np. organizacja pozarządowa) będzie musiał uzgodnić z miejscowym powiatowym centrum pomocy rodzinie przyjęcie kandydata do WTZ – wynika z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która czeka na podpis prezydenta. Ma wejść w życie w 30 dni po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Dodatkowo co najmniej raz w roku

Rząd. W komisjach sejmowych

powiatowe centra będą musiały przeprowadzić kontrolę warsztatów. Przedstawiciele organizacji prowadzących WTZ wielokrotnie apelowali o rezygnację z i wprowadzania takich przepisów, które w ich opinii ograniczają możliwość prowadzenia warsztatów. Sprawę tę poruszano np. w trakcie obrad Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych.

– Właściwie powiatowe centra już teraz mogą sprawdzać, czy konkretna osoba spełnia warunki uczestnictwa w WTZ. Na bieżąco kontrolują także sposób, w jaki wydajemy pieniądze na działalność warsztatów – mówi Jerzy Furga, kierownik WTZ w Pionkach.

W jego opinii po zmianie przepisów funkcjonowanie warsztatów może być uzależnione od współpracy z PCPR. -Wydaje się, że do oceny tego, kto ma być uczestnikiem warsztatów lepiej przygotowane są jednostki prowadzące WTZ niż . PCPR-mówi Janusz Szafrański z WTZ w Świeciu. Zgodnie z nowymi przepisami zmienią się także zasady przyznawania do-finansowań do turnusów rehabilitacyjnych. O takie dopłaty będą mogli starać się niepełnosprawni, których dochód podzielony na wszystkich członków rodziny prowadzących wspólne
gospodarstwo domowe nie przekracza 1355 zł. Dochód samotnych osób niepełnosprawnych, które chcą uzyskać dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie, nie będzie mógł przekroczyć 1761 zł. W obu przypadkach chodzi o dochody uzyskane przez niepełnosprawnych w kwartale poprzedzającym miesiąc, w którym złożyli wniosek o dofinansowanie. Pieniądze wypłacą powiatowe centra pomocy rodzinie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Więcej Gazeta Prawna.