Wycofując środki z ire, musimy się rozliczyć…

Gazeta Prawna , autor: Magdalena Majkowska , oprac.: GR

cze 27, 2007

Oszczędzanie na indywidualnym koncie emerytalnym jest zwolnione z podatku. Jednak podatnik, który wycofa środki przed ustawowymi terminami, musi rozliczyć się z fiskusem.

Dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE) co do zasady są wolne od podatku dochodowego. Dotyczy to dochodów uzyskanych w związku z gromadzeniem i wypłatą środków przez oszczędzającego, wypłatą na rzecz osób uprawnionych po śmierci oszczędzającego oraz wypłatą transferową. Preferencja podatkowa obwarowana jest jednak pewnymi warunkami.

Trzeba spełnić warunki

– Na konto można w zasadzie wpłacić dowolną kwotę, ale tylko ograniczona ustawowo suma uprawnia do zwolnienia z 19-proc. podatku od zysków kapitałowych – wyjaśnia Paweł Jabłonowski, ekspert podatkowy z Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy.

Dodaje, że limit roczny wpłaty wynosi 150 proc. prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

– Aby skorzystać z ulgi podatkowej w momencie wypłaty zgromadzonych oszczędności – dopiero wtedy ulga staje się dostępna – trzeba mieć ukończone 60 lub 55 lat oraz nabyć prawo do emerytury – podkreśla ekspert.

Zwraca uwagę, że trzeba spełnić jeden z następujących warunków: wpłacać pieniądze na IKE przez minimum pięć dowolnych lat kalendarzowych lub ponad połowę wpłat wnieść nie później niż na pięć lat przed podjęciem decyzji o wycofaniu środków.

– Należy jednak pamiętać, że zwolnienie nie znajdzie zastosowania, gdy oszczędzający gromadził oszczędności na więcej niż jednym IKE – podkreśla Paweł Jabłonowski.

Podatek mimo zwolnienia

Oszczędzający na IKE będzie musiał rozliczyć się z fiskusem, jeżeli wycofa zgromadzone środki przed ustawowymi terminami. Marlena Kucińska, prawnik w Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów Nowakowski i Wspólnicy (zrzeszona w Consortio Lex), wyjaśnia, że zgodnie z ustawą o IKE, zwrot środków pieniężnych następuje w razie wypowiedzenia umowy o prowadzenie IKE przez którąkolwiek ze stron.

– Wypłacone środki stanowią w takiej sytuacji dochód podlegający opodatkowaniu. Dochodem jest różnica między kwotą stanowiącą wartość środków zgromadzonych na IKE a sumą wpłat na IKE. Dochodu tego nie

pomniejsza się o straty z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych poniesionych w roku podatkowym – wyjaśnia Marlena Kucińska.

Dodaje, że opodatkowanie tego dochodu następuje w sposób ryczałtowy.

– Dochód z tytułu zwrotu środków zgromadzonych na IKE podlega opodatkowaniu według 19-proc. stawki podatku. Płatnikiem podatku jest instytucja, która prowadziła IKE, a następnie dokonała zwrotu środków – podkreśla nasza rozmówczyni.

Więcej Gazeta Prawna.