Odbiór korekty faktury można potwierdzić emailem lub faksem…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

cze 27, 2007

Odbiór korekty faktury można potwierdzić emailem lub faksem

Przepisy nic nie mówią, jak należy potwierdzać odbiór faktury korygującej. Kontrahenci mogą wiąc to robić także drogą elektroniczną.

Takie stanowisko zajął w wiążącej interpretacji prawa podatkowego naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach.

Podatnik prowadzi sprzedaż na rzecz dużych sieci handlowych i często wystawia faktury korygujące. Uzyskanie odrębnego potwierdzenia ich odbioru często przysparza mu problemów. W związku z tym chciał się upewnić, czy potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta może mieć formę korespondencji elektronicznej albo zostać nadane faksem.

Wystarczy dowolny dokument

Zdaniem podatnika przepisy o VAT nie określają formy, w jakiej powinien zostać potwierdzony odbiór faktury korygującej. Aby można było odliczyć wynikający z niej VAT, wystarczy więc dowolny dokument, np. elektroniczny.

Naczelnik pabianickiego Urzędu Skarbowego zgodził się z takim twierdzeniem. Wskazał na art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, według którego podatnicy są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności: dokonanie sprzedaży, jej datę, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę VAT, kwotę należności, dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Szczegółowe zasady wystawiania faktur, dane, które powinny zawierać, oraz sposób ich przechowywania zawarte są zaś w rozporządzeniu ministra finansów z 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…). Zgodnie z § 16 ust. 4 tego rozporządzenia sprzedawca musi mieć potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę. Nie dotyczy to jedynie: eksportu, wewnątrzwspólnotowych dostaw, transakcji, dla których miejsce opodatkowania znajduje się poza Polską, a także m.in. sprzedaży energii elektrycznej, gazu i usług telekomunikacyjnych. Przy takich transakcjach potwierdzenie odbioru korekty nie jest konieczne.

Więcej Rzeczpospolita.