Opłacanie składek do zus odroczone o pół roku…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 28, 2007

Nowe zasady opłacania składek zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Od 1 stycznia 2008 r. wszyscy renciści prowadzący działalność gospodarczą będą musieli płacić składki do ZUS na takich samych zasadach jak inni przedsiębiorcy. Renciści będą jednak mogli wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o refundację składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Z własnej kieszeni zapłacą jednak składkę wypadkową i na Fundusz Pracy oraz (dobrowolnie) składkę chorobową. Zdaniem ekspertów osoby te zyskają na takim rozwiązaniu, gdyż ich emerytury będą wyższe. Nabędą oni też prawo do zasiłków i innych świadczeń ubezpieczeniowych.

Podpis prezydenta

Nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz.

776 z późn. zm.) została uchwalona przez Sejm 15 czerwca tego roku. Obecnie czeka na podpis prezydenta, który ma na to czas do 10 lipca. Bez względu jednak na to, kiedy ustawa zostanie podpisana, renciści prowadzący firmy nie będą musieli płacić składek na ubezpieczenia społeczne.

– Osoby te nie mają powodu do niepokoju, gdyż składki do ZUS są płacone z miesięcznym opóźnieniem. W praktyce więc żadna z tych osób nie zapłaci nawet złotówki – wyjaśnia Krzysztof Pater, ekspert sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Refundacja składek

Natomiast od stycznia przyszłego roku będą mogły występować do PFRON o refundację składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

– To dobre rozwiązanie, które umożliwi pomoc osobom niepełnosprawnym prowadzącym firmy. Praca dla tych osób jest formą rehabilitacji. Gdyby państwo im nie pomagało, refundując składki emerytalno-rentowe, to wiele z tych osób musiałoby zlikwidować swoje firmy – wyjaśnia Tadeusz Cy-mański, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

– Renciści w zamian za kilkanaście złotych więcej niż obecnie nie tylko będą mieć wyższe emerytury, ale będą mogli dobrowolnie płacić składkę chorobową. W praktyce oznacza to, że te osoby zyskają prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Ponieważ będą musiały opłacać składkę wypadkową, będą im przysługiwać świadczenia z ustawy wypadkowej – dodaje Rajmund Moric, przewodniczący sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Więcej Gazeta Prawna.