Wspierasz osoby dyskryminowane, statuetka może być twoja…

Dziennik Łódzki , autor: . Kaza , oprac.: GR

cze 28, 2007

Trwa konkurs Firma dla ludzi" Społecznie Odpowiedzialne Przedsiębiorstwo Województwa Łódzkiego. Jego celem jest promowanie i nagradzanie tych firm z województwa łódzkiego, które prowadzą aktywną działalność społeczną. Projekt realizowany przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju przygotowujące projekt Equal Wychowankowie domów dziecka – nowe szanse, lepsze jutro" potrwa do 8 września. Inicjatywa zdobyła poparcie władz samorządowych, patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął marszałek województwa łódzkiego Włodzimierz Fisiak, a medialny m.in. Dziennik Łódzki".

W konkursie może wziąć udział każda firma, która aktywnie włącza się w działania na rzecz lokalnego środowiska społecznego. Nie chodzi tylko o pomoc wychowankom domów dziecka, ale o wspieranie różnych grup społecznych, które mogą być gorzej traktowane przez pracodawców, np. kobiet w ciąży, matek wychowujących dzieci, kobiet po 40 roku życia czy osób niepełnosprawnych.

W konkursie ocenianym przez kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele Partnerstwa, środowisk gospodarczych, organizacji pozarządowych i Regionalnego Centrum Polityki Społecznej, ważne będą przede wszystkim skala społecznej aktywności i sposób

działania. Nie ma żadnych twardych kryteriów, że firma musi przeznaczać na pomoc deprecjonowanym określone sumy pieniędzy czy zatrudniać spośród nich wielu pracowników, chodzi raczej 6 jej zaangażowanie w rozwiązywanie problemów społeczności lokalnej -mówi Bogdan Lewiński, dyrektor łódzkiej loży Biznes Centre Club, partnera projektu. – Jeśli zatem jakaś firma wspiera wychowanków domów dziecka, nie znaczy, że musi ich od razu zatrudniać, ale np. wspomagać nawet niewielkimi sumami pieniędzy, organizować wyjazdy rekreacyjne lub organizować spotkania w firmie, tak aby wychowankowie mogli zorientować sie jak wygląda w niej praca od kuchni" tłumaczy ideę konkursu Liewiński.

Więcej Dziennik Łódźki.