Zwolnienie łatwo wybrać, trudniej zrezygnować…

Rzeczpospolita , autor: Anna Koleśnik , oprac.: GR

cze 28, 2007

Rozpoczynając działalność gospodarczą, możemy skorzystać ze zwolnienia z VAT – do momentu przekroczenia w danym roku określonego progu obrotów, albo z niego zrezygnować. Najlepiej zdecydować się od razu, bo potem może być z tym problem

– Ponad rok temu na tamach DF poruszana była kwestia rezygnacji ze zwolnienia podmiotowego VAT w pierwszym roku działalności. Według niektórych urzędów skarbowych przedsiębiorcy, którzy rozpoczynając działalność gospodarczą korzystali ze zwolnienia z podatku VAT, mogli z niego zrezygnować dopiero z początkiem następnego roku podatkowego. Czyli przykładowo, rozpoczynając działalność w październiku 2006 r., nie można było zrezygnować ze zwolnienia z VAT np. od 1 grudnia 2006 r., tylko trzeba było czekać do końca roku. Czy coś się w tym względzie zmieniło – pyta czytelnik DF.

Organy podatkowe nadal różnie interpretują przepis, który mówi o rezygnacji ze zwolnienia przez osobę rozpoczynającą wykonywanie działalności w trakcie roku. Według jednych o rezygnacji można powiadomić urząd skarbowy w dowolnym momencie, według innych – tylko przed rozpoczęciem opodatkowanej działalności.

W efekcie np. podatnik w Warszawie nie może zmienić zdania i dobrowolnie zostać czynnym podatnikiem VAT do końca roku podatkowego, w którym rozpoczął działalność, podczas gdy przedsiębiorca ze Śląska nie powinien mieć z tym problemu.

Zwolnienie dla rozpoczynających

Przypomnijmy, że osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą i przewidująca, że jej sprzedaż w pierwszym roku działalności (w proporcji do okresu jej prowadzenia) nie przekroczy równowartości 10 tys. euro (na 2007 r. jest to 39 700 zł), jest zwolniona z obowiązków podatnika – nie musi rejestrować się na potrzeby tego podatku, naliczać go, składać deklaracji. Chcąc korzystać z tego zwolnienia, nie trzeba składać żadnych oświadczeń – przysługuje ono automatycznie. Tak wynika z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT. Można jednak z niego zrezygnować.

Sporny przepis

Mówi o tym art. 113 ust. 4 ustawy o VAT. I właśnie jego treść jest przyczyną sporu. Brzmi on: Podatnicy (…) mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, z tym że w przypadku, o którym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastąpić przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5".

Można z tego zrozumieć, że początkujący przedsiębiorca ma prawo zrezygnować ze zwolnienia tylko przed rozpoczęciem działalności podlegającej opodatkowaniu. Potwierdziła to nasza ekspertka Dorota Łędzewicz, doradca podatkowy: z przepisu wyraźnie wynika, że osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą może zrezygnować ze zwolnienia tylko na początku. Jeśli zdecyduje się z niego korzystać, to pozostaje podatnikiem zwolnionym do końca roku. Kontynuując działalność w kolejnym roku, może w dowolnym momencie zrezygnować ze zwolnienia, od początku każdego kolejnego miesiąca".

Jak interpretują w Warszawie…

Tak też odczytują przepis warszawskie urzędy skarbowe. Przykładem jest interpretacja Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 20 lutego 2006 r. (1471/NTR2/443-B78a/05/MP), odpowiadającego na pytanie zagranicznego przedsiębiorcy działającego w Polsce w formie oddziału, który od kwietnia 2005 r. wykonywał czynności opodatkowane, a VAT-R z oświadczeniem o rezygnacji ze zwolnienia złożył we wrześniu. Jak czytamy w tym piśmie: Z cytowanego przepisu jednoznacznie wynika, że podatnik rozpoczynający wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego może zrezygnować ze zwolnienia określonego w art. 113 ust. 9 ustawy, jeżeli przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług złoży zawiadomienie o rezygnacji z tego zwolnienia.

W przeciwnym razie, tzn. jeżeli takiego zawiadomienia nie złoży lub złoży je po upływie ww. terminu, z mocy prawa podatnik jest zwolniony z podatku do chwili, gdy faktyczna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwotę określoną w ust. 1 lub w ust. 8 bądź jeżeli wartość sprzedaży nie przekroczy tej wartości w trakcie roku podatkowego, w kolejnym roku (kolejnych latach) do momentu rezygnacji ze zwolnienia na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy lub jego utraty na podstawie ust. 3 tego artykułu".

Więcej Rzeczpospolita.