Co nowego

Gazeta Prawna , autor: Nieznany , oprac.: GR

cze 29, 2007

MATURZYŚCI ODBIORĄ ŚWIADECTWA.

Dziś abiturienci, którzy zdali egzamin maturalny, odbiorą świadectwa maturalne. Otrzymają je ci, którzy uzyskali co najmniej 30 proc. punktów z pięciu przedmiotów obowiązkowych oraz osoby, które nie zaliczyły jednego przedmiotu w części ustnej albo pisemnej, ale ze wszystkich egzaminów obowiązkowych uzyskały średnią co najmniej 30 proc. punktów. Tak zwana amnestia maturalna obowiązuje jednak po raz ostatni. Za rok będzie trzeba już zdać egzamin poprawkowy. Do tegorocznego egzaminu dojrzałości przystąpiło porad 460 tys. osób. Więcej www.cke.edu.pl

STRAJK LEKARZY.

Większość lekarzy ze szpitali w Opolu, Strzelcach Opolskich, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu złożyła wypowiedzenia z pracy. Wypowiedzenia złożyli też lekarze z opolskiego centrum onkologii. Oznacza to, że od 1 października służba zdrowia na Opolszczyź-nie będzie w zapaści – powiedział Marek Siwiński, przewodniczący komitetu strajkowego w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu (WCM). Strajkujący podkreślają, że jeśli umowy o pracę rozwiążą się, wielu z nich wyjedzie za granicę. Okręgowa Izba Lekarska w Opolu uruchomiła specjalny fundusz dla osób, które będą się zwalniały i mogą się znaleźć w trudnej sytuacji finansowej. Wiecejwww.ozzl.org.pl

EKWIWALENT DLA STRAŻAKÓW.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński zapowiedział, że należy doprecyzować przepisy o wypłacie ekwiwalentu strażakom ochotnikom, ponieważ obecnie budzą one wątpliwości interpretacyjne. Z tego powodu część gmin wstrzymała wypłaty ekwiwalentu. Świadczenie to jest wypłacane za czas udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach ' rolnikom, emerytom, rencistom, studentom, bezrobotnym, uczniom, którzy działają w ochotniczej straży pożarnej oraz osobom biorącym udział w akcjach

po godzinach prac/. Więcej www.mswia.gov.pl

PREZYDENT RP PODPISAŁ.

26 czerwca Prezydent RP podpisał: ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki, ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawę z dnia 11 maja 2007 r. o zmianie ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, a także ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie uStawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.