PFRON dopłaci do turnusów rehabilitacyjnych

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

cze 29, 2007

 

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym powinna złożyć odpowiedni wniosek o taką dotację, kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku -wynika z wyjaśnień resortu pracy i polityki społecznej. Wniosek o dofinansowanie musi zawierać oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w rodzinie, której członkiem jest niepełnosprawny, oraz liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wniosek należy złożyć we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jest on rozpatrywany w ciągu 30 dni od daty jego złożenia. PCPR w terminie siedmiu dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej.