Będzie refundacja składek do zus…

GAZETA POMORSKA , autor: Ewa Brzozowska-Kowalka , oprac.: GR

lip 2, 2007

Od lipca tego roku osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą nie będą płacić składek na ubezpieczenia społeczne. Składki do ZUS będą odroczone tylko do końca 2007 roku.

Sejm 15 czerwca tego roku uchwalił nowelizację ustawy z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776 ze zm.). Ustawa czeka na podpis prezydenta.

Zgodnie z nowelizacją przedsiębiorcy, którzy są rencistami nie będą musieli od lipca płacić składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Do końca tego roku obowiązkowo będą opłacać tylko składkę zdrowotną. Nowe zasady opłacania składek zaczną obowiązywać od przyszłego roku. Od 1 stycznia 2008 roku wszyscy renciści prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą będą musieli płacić składki do ZUS na takich samych zasadach jak inni przedsiębiorcy.

Wniosek do PFRON

Od stycznia przyszłego roku osoby te będą mogły wystąpić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z wnioskiem o refunadację składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Jednak sami będą musieli zapłacić składkę wypadkową i na Fundusz Pracy oraz dobrowolnie składkę chorobową.

Więcej Gazeta Pomorska.