Już nie dofinansowanie, a refundacja składek ubezpieczeniowych…

DZIENNIK , autor: Julia Chelmońska , oprac.: GR

lip 2, 2007

Zamiana dofinansowania składek ubezpieczeniowych na refundację oznacza konieczność odprowadzania ich do ZUS. Zdaniem pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oznacza to zamrożenie pieniędzy oraz wzrost kosztów w związku z odprowadzaniem składek. Dla wielu, zwłaszcza małych i średnich firm oznacza to zachwianie, a nawet utratę płynności finansowej. Pracodawcy narzekają też, że konieczność rozliczenia refundacji składek skomplikuje jeszcze bardziej i tak już zagmatwany system rozliczeń dofinansowań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Od 1 stycznia 2008 r. również rencista prowadzący firmę będzie opłacał wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne (obecnie opłaca tylko zdrowotną), ale otrzyma z PFRON refundację składki emerytalnej i rentowej. Nie będzie już dopłat do zatrudniania osób niepełnosprawnych, które mają ustalone prawo do emerytury.

Pracodawcy prowadzący zakłady pracy chronionej nie będą musieli przekazywać nadwyżki dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, lecz będą mogli wykorzystać ją na ich indywidualną rehabilitację. Firma, która będzie miała zaległości w zobowiązaniach wobec Funduszu przekraczające 100 zł, do czasu ich uregulowania nie otrzyma refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (ma on zacząć obowiązywać po upływie 30 dni od dnia opublikowania ustawy).

Więcej Dziennik.