Mniej na oczyszczalnię…

DZIENNIK , autor: Wt , oprac.: GR

lip 2, 2007

Prezydent przygotował projekty zmian w budżecie miasta. Gmina zwiększy dochody dzięki dotacjom m.in.z PFRON-u na program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych (3,7 mln zł).

Zmniejszono zostaną wydatki miasta o kwotę ponad 22 mln zl w związku z ograniczeniem wydatków w zadaniu inwestycyjnym: oczyszczalnia ścieków Plaszów II, etap 1 i II, realizowanym ze środków Funduszu 1SPA. Zmniejszenie spowodowane jest m.in. faktem przesunięcia terminu zakończenia kontraktu z lipca na październik 2007 roku, co spowodowane jest zaleganiem scalonych i zagazowanych osadów w trzech wydzielonych komorach fermentacji przewidzianych do rozbiórki. Przesunięte zostały też terminy ogłoszenia przetargów i zawarcia kontraktów.

Zwiększone zostaną wydatki m.in. na: utrzymanie dróg, w szczególności na prowadzenie robót w ramach bieżącego utrzymania (9,1 mln zł), na utrzymanie infrastruktury komunikacji tramwajowej (6 mln zł), na utrzymanie i konserwację zieleni (1 mln zł). Dodatkowe pieniądze zostaną przeznaczone na rozbudowę monitoringu wizyjnego Dzielnicy XI (250 tys. zł), na dokończenie przebudowy placu Wszystkich Świętych (2,3 mln zł), przebudowę ul. Szlak (3 mln zł).

Więcej Dziennik.