Sprzedaż za granicę wymaga użycia kasy…

Rzeczpospolita , autor: . A.g. , oprac.: GR

lip 3, 2007

Sprzedaż towarów osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej powinna być ewidencjonowana na kasie fiskalnej niezależnie od tego, czy osoba ta jest polskim rezydentem podatkowym.

Polski przedsiębiorca sprzedawał towary konsumentom mieszkającym w Rosji. Uważał, że nie musi ewidencjonować takich transakcji przy użyciu kasy fiskalnej, gdyż jego klienci są osobami zagranicznymi. Poza tym nie prowadzi on sprzedaży detalicznej osobom fizycznym, nie ma kasy gotówkowej, a płatności za towary dostarczone Rosjanom przekazywane są na jego rachunek bankowy. Każda jest potwierdzona fakturą VAT zawierającą wszystkie niezbędne dane. Nie będąc pewnym swojego zdania, podatnik wystąpił o wiążącą interpretację.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku uznał, że sprzedawca nie ma racji. Wyjaśnił, że zgodnie z art. 111 pkt i ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Więcej Rzeczpospolita.