Działacze dawnej opozycji zostaną nagrodzeni…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

lip 3, 2007

Blisko 60 tys. osób, które po 1956 r. represjonował aparat bezpieczeństwa PRL, zyska dodatkowe świadczenia i uprawnienia oraz prawo do wcześniejszych emerytur

Ministerstwo Pracy przedstawiło właśnie projekt nowęj ustawy o kombatantach. Przede wszystkim przyznaje ona działaczom opozycji uprawnienia podobne do tych, jakie już mają kombatanci.

– Nowa ustawa kombatancka obejmie także działaczy Ruchu, KOR, ROPCiO i innych, którzy w latach 1956 -1989 przebywali w więzieniach, byli zwalniani z pracy czy represjonowani przez ówczesny aparat bezpieczeństwa – mówi Tomasz Lis z Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. – Chodzi jednak tylko o osoby, które stale i nieprzerwanie przez minimum 12 miesięcy działały w nielegalnych za czasów PRL organizacjach lub prowadziły działalność opozycyjną, za którą groziła odpowiedzialność karna.

Dlatego też nie będzie się do niej zaliczała aktywność w związku zawodowym Solidarność" i niezależnym ruchu studenckim od ich powstania do końca 1981 r. W tym czasie były one bowiem tolerowane przez władze i działalność w nich nie niosła żadnego ryzyka represji. Dlatego dopiero aktywność po delegalizacji związku i ruchu studenckiego będzie brana pod uwagę.

Świadczenia, ulgi i dodatki specjalne dla działaczy opozycji i osób represjonowanych mają kosztować budżet państwa ok. 300 mln złotych. Badzie to jednak stosunkowo niewielki wydatek, zważywszy, że świadczenia przyznane kombatantom, inwalidom wojennym i ofiarom różnych represji na podstawie teraz obowiązujących przepisów kosztują budżet co roku blisko 4 mld zł.

Dodatki i nowe uprawnienia

Działacze opozycji, którzy teraz znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (ich dochód nie przekracza 715 zł dla osoby samotnej lub 526 zł na osobę w rodzinie), skorzystają ze świadczenia specjalnego w wysokości 400 zł miesięcznie. Będzie ono przyznawane tylko na rok.

Po przejściu na emeryturę lub rentę zyskają prawo do comiesięcznego dodatku kombatanckiego w wysokości 153,19 zł, dodatku kompensacyjnego – 22,98 zł, oraz ryczałtu energetycznego -111,48 zł.

Więźniowie polityczni z czasów PRL zyskają także prawo do ulg przy przejazdach komunikacją miejską (50 proc.) i koleją (49 proc). Podobne uprawnienia otrzymają wdowy lub wdowcy po ofiarach represji PRL.

Ponadto osoby, które nie mają prawa do żadnych świadczeń emerytalnych bądź rentowych, a także żadnych dochodów, po osiągnięciu wieku 55 lat dla kobiet i 60 dla mężczyzn zyskują prawo do świadczenia w wysokości dodatku kombatanckiego.

Pójdą na wcześniejszą emeryturę

Okresy spędzone w więzieniu i poświęcone na prowadzenie działalności opozycyjnej będą się zaliczały do stażu pracy niezbędnego do uzyskania emerytury bądź renty. Będą się one przy tym liczyły w podwójnym wymiarze.

Działacze opozycji urodzeni przed 1949 r. będą nabywali prawo do wcześniejszej emerytury w wieku 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn Przez dwa lata dzielące ich od osiągnięcia tego wieku nowe przepisy będą chroniły ich przed zwolnieniem z pracy. Chyba że starosta wyrazi na niezgodę.

Więcej Rzeczpospolita.