Jakie informacje o pacjencie muszą być na prawidłowo wystawionej recepcie…

Gazeta Prawna , autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz , oprac.: GR

lip 3, 2007

"Strajkujący lekarze na znak protestu i z powodu braku porozumienia ze stroną rządową w sprawie wzrostu ich wynagrodzenia nie chcą wpisywać numerów PESEL pacjentów na receptach na leki refundowane. Dla chorych oznacza to, że będą musieli zapłacić 100 proc. wartości leku.

Czy recepta bez numeru PESEL jest ważna

Jestem matką małego dziecka, które bardzo często choruje. Przynajmniej kilka razy w roku muszę kupować antybiotyki, które są objęte częściową odpłatnością. Czy recepty na leki refundowane bez numeru PESEL są ważne

M Należy jednak pamiętać, że przede wszystkim dotyczy to recept wystawionych przed 1 lipca, czyli przed wejściem w życie znowelizowanego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich. Wynika to z tego, że przed zmianą przepisów lekarze nie mieli obowiązku wpisywania na drukach recept na leki refundowane numeru PESEL pacjenta.

Taki obowiązek mają dopiero od 1 lipca. W przypadku cudzoziemca na recepcie powinien zostać umieszczony numer jego dowodu tożsamości (np. paszportu). Do recepty dla takiej osoby musi być dodatkowo dołączona kopia dowodu tożsamości. "T W sytuacji braku numeru PESEL farmaceuta może odmówić wydania leku. Prawdopodobnie jednak receptę zrealizuje, ale pacjent będzie jednak musiał zapłacić 100 proc. wartości leku. Oznacza to, że nie będzie mógł skorzystać z refundacji. Nie ma znaczenia, czy lekarz nie wpisze numeru PESEL przez nieuwagę, czy z premedytacją. W obu przypadkach pacjent, chcąc zrealizować receptę, będzie musiał zapłacić 100 proc. wartości przepisanego leku. Braków na recepcie nie może też uzupełnić farmaceuta. Zgodnie z rozporządzeniem nie ma on prawa wpisywania numeru PESEL na recepcie niejako w zastępstwie lekarza. Może on tylko skorygować podany PESEL, jeśli wpisany jest on nieczytelnie lub błędnie (np. zawiera za mało cyfr). W takiej sytuacji farmaceuta może go skorygować na podstawie dokumentu tożsamości pacjenta. Tak przynajmniej wynika ^z rozporządzenia. Obecnie jednak, w sytuacji zaostrzenia się protestu lekarzy, którzy odmawiają wpisywania na receptach numerów PESEL, minister zdrowia i prezes NFZ dopuszczają wyjątkowo możliwość jego wpisania przez aptekarza.

Warto pamiętać, że poza numerem PESEL na recepcie muszą również być wpisane inne dane personalne pacjenta, czyli imię, nazwisko, adres zamieszkania i wiek (w przypadku pacjenta do 18 roku życia). Brak którejkolwiek z tych informacji również powoduje, że recepta'nie może zostać zrealizowana przez farmaceutę.

Więcej Gazeta Prawna.