Niejasności w prawie o ppe…

Rzeczpospolita , autor: . K.o. , oprac.: GR

lip 4, 2007

Komisja Nadzoru Finansowego uznała, że w obecnym stanie prawnym istnieją zastrzeżenia dotyczące możliwości realizacji umów zawieranych w ramach pracowniczych programów emerytalnych (PPE) przez jednostki sektora finansów publicznych. Wydatkowanie środków publicznych na finansowanie PPE wymaga wyraźnego tytułu prawnego, bez którego dokonywane wydatki mogłyby skutkować nałożeniem na pracodawcą sankcji przez odpowiednie organy państwowe, jeśli przepisy prawa nie przewidują wyraźnego umocowania do finansowania takiej działalności. Jednocześnie KNF wyraziła pogląd, że ewentualne przeszkody należałoby rozwiązać poprzez odpowiednie działania legislacyjne.

Więcej Rzeczpospolita.