Jak odzyskać pieniądze wydane na kasę fiskalną

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lip 5, 2007

Urządzenia rejestrujące warto zainstalować na czas. Dzięki temu firma uzyska zwrot połowy poniesionych wydatków. Niedotrzymanie terminu wiąże się natomiast z odpowiedzialnością karną skarbową oraz utratą części odliczenia VAT z faktur zakupu

Firmy instalujące kasy w odpowiednim czasie i według wszelkich wymagań dostaną z powrotem połowę poniesionych wydatków. Ulga ta przysługuje tylko na zakup kas zgłoszonych przed rozpoczęciem ich stosowania. Dlatego lepiej od razu zgłosić ich więcej, niż stopniowo zwiększać liczbę kas. Z tego samego powodu lepiej od razu kupić kasę droższą, wyposażoną w dodatkowe funkcje, które mogą być w przyszłości przydatne. Późniejsza wymiana sprzętu nie będzie już bowiem dofinansowana.

Ulga przysługuje firmom, które rozpoczynają ewidencjonowanie w obowiązujących terminach. Mogą one odliczyć od VAT należnego połowę ceny netto każdej kasy zgłoszonej na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania. Odliczenie jednej kasy nie może jednak przekroczyć 2500 zł. Dotyczy to również zakupu kas zintegrowanych w jednej obudowie z taksometrem.

Warto podkreślić, że ta ulga nie przeszkadza zaliczyć całej wartości kasy do kosztów uzyskania przychodów – czy to bezpośrednio czy też w postaci odpisów amortyzacyjnych. W praktyce więc jej zakup kosztuje przedsiębiorcę jeszcze mniej.

Przykład

Spółka z o.o. zajmująca się dotychczas hurtową sprzedażą części motoryzacyjnych postanowiła otworzyć sklep internetowy. Mimo że jest to sprzedaż wysyłkowa, podlega obowiązkowemu ewidencjonowaniu za pomocą kasy fiskalnej – wynika toz§4 rozporządzenia. Spółka kupiła więc kasę za 2440 zł (w tym 440 zł VAT). Z tego tytułu przysługuje jej ulga w wysokości połowy ceny netto kasy. Wyniesie więc 1000 zł Ponadto spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2000 zł, dzięki czemu zapłaci o 380 zł niższy podatek dochodowy (19 proc. x 2000 zł = 380 zł). W praktyce więc kasa będzie ją kosztowała jedynie 620 zł

Przykład

W maju 2007 r. pan Nowak otworzył księgarnię. Zamierzał sprzedawać także płyty DVD z filmami, od razu więc zainstalował kasę i skorzystał z ulgi. W najbliższym czasie planuje rozpocząć sprzedaż w jeszcze jednym punkcie. Tym razem, niestety, nie będzie już mógł odliczyć połowy poniesionych wydatków, ponieważ ta kasa nie została zgłoszona do urzędu skarbowego przed rozpoczęciem ewidencjonowania.

Jak skorzystać z odliczenia

Ulgę z tytułu kupna kasy możemy odliczyć w deklaracji VAT za miesiąc, w którym przedsiębiorca rozpoczął ewidencjonowanie, lub za kolejne miesiące. Podatnicy rozliczający się kwartalnie mogą to zrobić w rozliczeniu za kwartał, w którym rozpoczęli ewidencjonowanie, lub w rozliczeniu za następne kwartały. Podstawą do odliczenia jest dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Zasadą jest, że odliczenie w danym okresie rozliczeniowym nie może być wyższe od różnicy między VAT należnym a naliczonym. Gdy VAT naliczony jest większy lub równy kwocie podatku należnego, nabywca kasy może otrzymać zwrot nierozliczonej wcześniej kwoty ulgi. W danym okresie rozliczeniowym zwrotnie może jednak przekroczyć równowartości: 25 proc. całej kwoty przysługującej do odliczenia – jeżeli firma rozlicza się miesięcznie, lub połowy tej kwoty – gdy składa deklaracje kwartalne. Podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi, jeśli złoży do urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących, które zamierza stosować, i miejscu (adresie) ich używania. Musi to zrobić przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania.

Przedsiębiorca, który zamierza stosować do ewidencjonowania jedną kasę, może złożyć zgłoszenie na formularzu zawiadomienia o miejscu jej zainstalowania. Zgłoszenie to ma jednak złożyć przed dniem, od którego musi stosować kasę.

Z ulgi na zakup kasy mogą także skorzystać przedsiębiorcy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od VAT oraz zwolnieni podmiotowo od tego podatku ze względu na niewielkie obroty. W tym celu muszą złożyć wniosek o zwrot do urzędu skarbowego. Urząd przekazuje odpowiednią kwotę na ich rachunek bankowy w ciągu 25 dni od daty złożenia wniosku.

Więcej Rzeczpospolita.