Przez jedną transakcję podatnik może stracić zwolnienie…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lip 5, 2007

Sklepy z płytami CD i DVD muszą wydawać paragony wszystkim klientom detalicznym już od pierwszego dnia prowadzenia sprzedaży. To także obowiązek sprzedawców części samochodowych lub telefonów komórkowych. Do nich żadne zwolnienia nie mają zastosowania

Rozporządzenie ministra finansów w § 4 zawiera katalog czynności bezwzględnie zobowiązujących do zainstalowania kas fiskalnych, nawet jeśli obroty detaliczne firmy nie przekraczają 40 tys. zł. Każdemu klientowi detalicznemu muszą wydawać paragony przedsiębiorcy: zajmujący się sprzedażą gazu płynnego,

świadczący usługi przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia, świadczący usługi przewozu osób i ładunków taksówkami.

Obowiązek ten dotyczy także firm zajmujących się dostawą:

silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34-3), sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten (ex PKWiU 32), sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego (ex PKWiU 33.40.3), wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanych łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD,DVD,kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży. Od 1 października tego roku katalog ten zostanie rozszerzony o jeszcze jeden punkt. Dostawę wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych też trzeba ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej (bez względu na symbol PKWiU).

Przekazanie nieodpłatne

Interpretacja tych przepisów budzi liczne wątpliwości podatników. Dotyczą one min. sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania pracownikom. W praktyce najczęściej dotyczy to telefonów oraz sprzętu RTV. Według niektórych organów podatkowych tego rodzaju transakcja musi być zaewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej (np. interpretacja Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z 17 stycznia 2007 r., nr 1471/NTR1/443-398a/07/MF). Jest to szczególny problem, gdy firma jej nie posiada, np. ze względu na to, żenię sprzedaje swoich towarów klientom detalicznym. Pojawiają się także odmienne interpretacje. Przykładem jest interpretacja Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu z i 4 lutego br.(PSUS/PP-0I0/443274/06/MS/ 18831) opisana w DF z 29 marca 2007 r. ( Nieodpłatnej dostawy nie musisz rejestrować w kasie"). Uznano w niej, że nieodpłatne przekazanie nie jest sprzedażą w rozumieniu art 111 ustawy o VAT, a więc nie podlega ewidencjonowaniu za pomocą urządzeń fiskalnych.

Dostawa towarów czy świadczenie usług

Liczne pytania do urzędów skarbowych świadczą o tym, że także właściciele warsztatów samochodowych mąją problemy z rozumieniem § 4 rozporządzenia. Wykonują oni bowiem usługi z wykorzystaniem części, których dostawa musi być ewidencjonowana w kasie fiskalnej.

Ustawa o VAT wyraźnie jednak odróżnia świadczenie usług od dostawy towarów. Dlatego nie powinno być wątpliwości, że warsztat, którego obroty od klientów detalicznych nie przekraczają 40 tys. zł, nie musi instalować urządzeń fiskalnych. Takie rozumienie przepisów potwierdzam.in. interpretacja Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Lubelskim z 22 stycznia 2007 r. (PPP443-32/2006). Podatnik, który wystąpił z pytaniem, świadczy usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych (PKWiU 50.20). Sporadycznie kupuje części do samochodu konkretnego klienta, które zwiększają wartość usługi. Urząd uznał, że w takiej sytuacji nie dokonuje dostawy towarów wymienionych w § 4 pkt 4 rozporządzenia o

kasach fiskalnych, lecz jedynie świadczy usługi, do których wykonania potrzebne są części i akcesoria. Usługa ta traktowana jest jaka całość – nie ma rozgraniczenia na naprawę i dostawę towarów, a wartość części i akcesoriów jest wliczana w cenę. Jak słusznie; zauważył urząd, tego rodzaju usługi nic; są wymienione w § 4 pkt 4 rozporządzenia. Podmiot je świadczący jest więc zwolniony z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej do dnia, gdy jego obroty przekroczą 40 tys. zł.

Niestety wiele urzędów skarbowych nie odróżnia świadczenia usług naprawy samochodów od dostawy części. Nakazują ono instalowanie kas także w sytuacji, gdy części są wykorzystywane; jedynie do naprawy samochodów. Przykładem jest interpretacja Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z 19 października 2006 r. (nr 1433/NG/ GV/443-86/2006/LŚ). Nie sposób zgodzić się z jej uzasadnieniem, w którym napisano: Uwzględnienie części samochodowych na fakturze VAT wskazuje, że faktycznie wnioskodawca dokonuje dostawy tych towarów przy świadczeniu usługi naprawy samochodu".

Podobny problem występuje przy usługach jubilerskich. Tutaj wątpliwości dotyczą odpowiedzi na pytanie: czy wykonanie przedmiotów z powierzonego materiału j est dostawą towarów i w związku z tym wymaga bezwzględnego ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej W interpretacji z 7 grudnia 2006 r. (nr -184/06/MG) Urząd Skarbowy Warszawa-Praga uznał, że j est to usługa. Dlatego obowiązują tu ogólne zasady zwolnienia, tzn. limit w wysokości 40 tys. zł.

Urzędy skarbowe o sprzedaży podlegającej obowiązkowej rejestracji

Rejestracja okolicznościowych filmów bez kasy

Podatnik zajmuje się rejestracją kamerą uroczystości rodzinnych, takich jak śluby czy wesela. Jest ona sklasyfikowana według kodu PKD 92.11.Z (produkcja filmów i nagrań wideo). Efekty swojej pracy przekazuje na kasetach wideo i płytach DVD. Czy to oznacza, że musi zainwestować w kasę fiskalną, mimo że jego obroty nie przekraczają 40 tys. zł

Więcej Rzeczpospolita.