Przedsiębiorcy pod elektronicznym nadzorem…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lip 5, 2007

Przedsiębiorcy pod elektronicznym nadzorem

PROJEKT

Inspektorzy skarbówki rozpoczęli elektroniczne kontrole firm. Badają m.in. dokumenty przekazane na płytach CD. Na razie robią to jednak bezprawnie

W 2004 i w 2006 r. administracja podatkowa otrzymała licencje programu IDEA i ACL do komputerowej kontroli podatników. Przekazało je Ministerstwo Finansów w ramach programu wprowadzania kontroli elektronicznej w polskiej administracji podatkowej do urzędów kontroli skarbowej oraz urzędów skarbowych w dużych aglomeracjach miejskich.

Jak się okazuje, pierwsze kontrole podatkowe z wykorzystaniem tych programów już ruszyły.

– Szkolenia dla pracowników, którzy będą posługiwać się tymi programami, prowadzone są w sposób ciągły. Wszędzie tam, gdzie koordynator wojewódzki szkoli, elektroniczne kontrole już trwają – potwierdza anonimowo pracownik jednego z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych powołanych do obsługi dużych podmiotów gospodarczych.

– Mamy już pierwsze sygnały od naszych klientów, że inspektorzy skarbowi, którzy przychodzą na kontrolę do firmy, żądają udostępnienia danych w formie elektronicznej. Mówi się wręcz, że w przyszłości to dokumenty elektroniczne, anie papierowe, będą stanowić podstawę ustaleń w trakcie kontroli – podkreśla Józef Banach, doradca podatkowy w firmie PricewaterhouseCoopers.

– Takie jest docelowe zamierzenie – przyznaje przedstawiciel aparatu skarbowego.

Według niego udostępnianie dokumentacji w formie elektronicznej ma ułatwić kontrolę. Dziś zdarza się bowiem, że materiały przyjeżdżają do urzędu ciężarówką i zajmują kilka palet

Problem polega jednak na tym, że nie ma przepisów, które urzędnikom skarbowym dawałyby podstawę do występowania z talami żądaniami. Pozostają one bowiem na etapie projektu.

Chodzi o przepisy wprowadzające ustawę o krajowej administracji skarbowej, które -jak dowiedziała się Rzeczpospolita" w Ministerstwie Finansów – są w uzgodnieniach międzyresortowych.

Wspomniany projekt zawiera m.in. nowelizację ordynacji podatkowej , a w niej wiele kontrowersyjnych propozycji. Jest nią chociażby przyznanie kontrolującym uprawnienia do żądania danych w formie elektronicznej. Niestety nie wiadomo, w jakim formacie plików materiały te miałyby być przekazywane skarbówce (czy np. Microsoft Office-Excel) ani też jak takie dane będą potem zabezpieczone.

– Płyty CD z danymi przechowywane są w urzędach w kasach pancernych. Dostęp do nich ma upoważniony pracownik po uprzednim wpisaniu się do ewidencji osób korzystających – uspokaja pracownik urzędu skarbowego.

Pytanie tylko, czy to wystarczy.

Więcej Rzeczpospolita.