Liczy się polska definicja przychodu…

Rzeczpospolita , autor: Danuta Denkiewicz , oprac.: GR

lip 6, 2007

Delegujemy często pracowników do Belgii. Składki odprowadzamy za nich w tym czasie do polskiego ZUS, a podatki do belgijskich urzędów skarbowych. Co stanowi podstawę wymiaru należnych za nich składek ZUS, jeśli dostają oprócz pensji inne świadczenia nieodpłatne, np. służbowe auto W kraju przyjmującym dany rodzaj świadczenia nie stanowi zwykle przychodu. Jakie przepisy podatkowe stosujemy w takiej sytuacji w trakcie ustalania podstawy wymiaru składek

Często się zdarza, że oddelegowany podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce, a podatkom dochodowym za granicą. Kryteria delegowania w świetle przepisów ubezpieczeniowych są inne niż w regulacjach podatkowych. Za oddelegowanego firma może nadal opłacać składki w Polsce na podstawie druku E 101 przez okres 12 miesięcy pracy za granicą, z możliwością wydłużenia o kolejny rok. Podatek dochodowy opłaca za niego najczęściej za granicą, zwykle po przekroczeniu 183 dni pobytu w obcym państwie. Przepisów podatkowych tego kraju nie stosujemy jednak do ustalania definicji przychodu, który stanowi podstawę opodatkowania czy oskładkowania w Polsce.

Więcej Rzeczpospolita.