Transport międzynarodowy, sprzedaż gruntów i odliczenia…

Rzeczpospolita , autor: Tomasz Grunwald , oprac.: GR

lip 9, 2007

Jesteśmy firmą transportową i prowadzimy działalność w ramach zagranicznej grupy kapitałowej. Partner niemiecki chce obciążać nas za naprawy naszych ciężarówek wykonane na terenie UE. Część z nich to naprawy powypadkowe, szczególnie kosztowne, ponieważ nie płacimy ubezpieczenia AC. Wydatki na takie naprawy nie są dla nas kosztami uzyskania przychodu. Tak więc nie możemy odliczyć sobie podatku naliczonego od usługi naprawczej wykonanej w UE. Czy oznacza to, że powinniśmy zaksięgować ten wydatek jako import usług I naliczyć 22 proc. VAT, ale bez możliwości jego odliczenia Czy może brak możliwości odliczenia VAT od napraw powypadkowych niestanowiących kosztów dotyczy tylko faktur zakupowych wystawionych w kraju

Niemiecka firma naprawia należące do spółki ciężarówki, mamy więc do czynienia z usługą wykonywaną na ruchomym majątku rzeczowym. Usługi tego rodzaju są opodatkowane VAT na terytorium tego państwa, w którym są faktycznie wykonywane. Jeżeli jednak ich nabywca poda usługodawcy polski numer VAT UE, a towary po naprawie opuszczą kraj, w którym ją wykonano, to podatek trzeba będzie naliczyć i odprowadzić w Polsce. W praktyce więc miejsce opodatkowania usługi (Polska lub Niemcy) zależeć będzie od tego, czy usługobiorca poda usługodawcy swój polski numer VAT UE. Jeśli tak się stanie, właśnie u nas trzeba będzie rozliczyć import usług. Jeżeli natomiast nie poda tego numeru, usługi świadczone przez niemieckiego kontrahenta zostaną opodatkowane w Niemczech. Powinny być udokumentowane fakturą zawierającą niemiecki VAT.

Czy można odliczyć zapłacony za granicą podatek VI dyrektywa (nr 2006/112/WE) nie przewiduje ograniczenia prawa do odliczenia VAT naliczonego w przypadku, gdy wydatki na nabycie usług nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym to, czy polska firma będzie miała prawo do zwrotu podatku naliczonego przez niemieckiego kontrahenta, będzie zależało od regulacji niemieckich w tej kwestii. Co do zasady jednak powinno być to możliwe.

Gdyby natomiast doszło do opodatkowania importu usług w Polsce, to polski nabywca powinien dokonać tzw. samonaliczenia VAT, a następnie odliczyć go zgodnie z polskimi przepisami. Te natomiast uniemożliwiają odliczenie VAT wtedy, gdy wydatki nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w podatku dochodowym (zasada ta jest niezgodna z unijną dyrektywą). Istotne jest też to, że polska ustawa o VAT nie rozróżnia nabycia usług na terenie Polski i za granicą.

W praktyce oznacza to, że spółka nie będzie mogła odliczyć VAT naliczonego od importu usług powypadkowej naprawy ciężarówek, ponieważ wydatki na j ej nabycie nie są dla niej kosztami uzyskania przychodu.

Oczywiście spółka może się z tym nie zgodzić i, opierając się wprost na unijnej dyrektywie, odliczyć podatek. Takie postępowanie ma spore szanse powodzenia, ale trzeba liczyć się z tym, że wymaga sporu z organami podatkowymi, który ostatecznie dojdzie zapewne do sądu administracyjnego. Prościej będzie zatem nie podawać firmie niemieckiej polskiego numeru VAT UE, otrzymać od niej fakturę z niemieckim VAT i postarać się o jego zwrot od niemieckiego fiskusa.

Więcej Rzeczpospolita.