Domy samopomocy przygotują do podjęcia pracy…

Gazeta Prawna , autor: Łukasz Guza , oprac.: GR

lip 9, 2007

Udział w zajęciach prowadzonych przez środowiskowe domy samopomocy będzie bezpłatny dla osób, których dochody nie przekraczają 715,50 zł.

Prowadzone przez samorządy ŚDS przygotują osoby niepełnosprawne do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej oraz podjęcia zatrudnienia w zakładach pracy chronionej – wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Uczestnicy zajęć w ŚDS będą mogli także wziąć udział m. in. w treningu zaradności życiowej

i funkcjonowania w codziennym życiu.

Zgodnie z projektem rozporządzenia w tego typu zajęciach będą mogły uczestniczyć dorosłe osoby niepełnosprawne intelektualnie oraz wykazujące przewlekłe zaburzenia psychiczne. Aby rozpocząć zajęcia w ŚDS, osoby te będą musiały złożyć do ośrodka pomocy społecznej wniosek o skierowanie do domu samopomocy, z załączonym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności i zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach. To, czy dana osoba kwalifikuje się do konkretnego ŚDS, oceni zespół wspierająco-aktywizujący, działający przy każdym domu samopomocy.

Każdy dom będzie liczył co najmniej 15, ale nie więcej niż 60 miejsc. Według nowych przepisów ŚDS mają działać co najmniej pięć dni w tygodniu po osiem godzin dziennie, w tym przez co najmniej sześć godzin prowadzić zajęcia dla swoich uczestników. Aby zapewnić właściwą jakość takich zajęć, kierownicy środowiskowych domów samopomocy będą mogli zatrudniać m.in. psychologa, pedagoga, instruktora terapii zajęciowej, psycho- i fizjoterapeutę, pielęgniarki.

Osoby skierowane do domu samopomocy będą pokrywać do 50 proc. kosztów usług transportowych na jednego uczestnika. Miesięczny koszt takich usług ustala się na podstawie iloczynu stawki za 1 km usługi transportowej i średniej miesięcznej liczby kilometrów przebytych w ramach zapewnienia transportu uczestnikom zajęć.

Więcej Gazeta Prawna.