Nowe dane do faktury…

Rzeczpospolita , autor: . P.wrz. , oprac.: GR

lip 10, 2007

Prowadzę działalność gospodarczą. Niedawno zmieniłem miejsce zamieszkania, a w związku z tym i miejsce prowadzenia działalności. Muszą wystawić kilka faktur VAT. Od kiedy mam posługiwać się nowymi danymi

W przepisach nie ma regulacji, która wprost odnosiłaby się do przeprowadzki przedsiębiorcy. W związku z tym należy stosować ogólne zasady wystawiania faktur i zdrowy rozsądek. Rozporządzenie ministra finansów dotyczące faktur stanowi tylko, że muszą one zawierać adres sprzedawcy. Z celu tych przepisów wynika, że wymagany jest adres aktualny. Wydaje się zatem, iż czytelnik powinien zacząć ujawniać na fakturach nowe dane od chwili zmiany miejsca zamieszkania. Dotyczy to także umów zawartych przed przeprowadzką, jeśli fakturę wystawia się już po niej. Warto przy tym pamiętać, że zmiana miejsca zamieszkania może mieć wpływ na warunki zawartych przez czytelnika umów. Zgodnie bowiem z kodeksem cywilnym świadczenie pieniężne ma być w zasadzie spełnione w miejscu zamieszkania wierzyciela. Jeśli ten się przeprowadził, pokrywa koszty poniesione przez dłużnika w związku z koniecznością przesłania należności w nowe miejsce. Czytelnik powinien też pamiętać, że zmianę miejsca zamieszkania, a w tym wypadku także siedziby firmy, musi zgłosić w urzędzie skarbowym oraz zaktualizować wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Więcej Rzeczpospolita.