Firmy zaliczą do kosztów znaczki opłaty skarbowej…

Rzeczpospolita , autor: . Kpt , oprac.: GR

lip 10, 2007

PROJEKT

Osoby prowadzące księgi przychodów i rozchodów będą mogły zaksięgować do kosztów kupione znaczki opłaty skarbowej. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów

Jest ona związana z przywróceniem możliwości wnoszenia opłaty skarbowej w formie znaczków.

Dzięki temu przedsiębiorcy wykorzystają znajdujące się już w obrocie znaczki. Gdy na początku roku zrezygnowano z ich stosowania, okazało się, że nie można ich zwrócić ani odzyskać zapłaconych za nie pieniędzy. Rozporządzenie w sprawie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dopuszcza dokumentowanie niektórych kosztów dowodami wewnętrznymi.

Mogą być one stosowane w ściśle określonych sytuacjach i muszą być zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków. Powinny też określać nazwę towaru oraz jego ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych wypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość wydatku.

W ten sposób mogą być obecnie dokumentowane m.in. opłaty sądowe i notarialne. Ostatnia nowelizacja rozporządzenia wykluczyła z tego katalogu opłatę skarbową uiszczaną w formie znaczków. Po przywróceniu możliwości ich stosowania trzeba było ponownie wprowadzić możliwość księgowania ich jako koszt w księdze przychodów i rozchodów.

Projekt nowelizacji ustawy o opłacie skarbowej czeka już tylko na podpis prezydenta i opublikowanie w Dzienniku Ustaw. Wejdzie ona w życie po upływie siedmiu dni od ogłoszenia. Wprowadza także inne zmiany.

Więcej Rzeczpospolita.