Kursy dla niepełnosprawnych…

GAZETA KRAKOWSKA , autor: . Ak , oprac.: GR

lip 10, 2007

Osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy mogą wziąć udział w bezpłatnych kursach obsługi komputera i internetu, prowadzonych przez Fundację na Rzecz Chorych na SM im. bł. Anieli Salawy.

Zainteresowani powinni zgłaszać się osobiście lub telefonicznie w siedzibie fundacji, ul. Dunajewskiego 5, tel. 012 430 07 58. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do czwartku w godz. 10-14