Dokumenty czerwcowe jeszcze z wyższymi składkami…

Rzeczpospolita , autor: . R.m. , oprac.: GR

lip 11, 2007

– Mam małą firmę. Składki opłacam za siebie od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nie wiem, jaką składkę rentową mam wykazać w dokumentach ubezpieczeniowych za czerwiec, które składam do 10 lipca – pyta czytelnik DOBRE J FIRMY.

Wątpliwości wynikają zapewne z ostatniej nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 115, poz. 791)- Obniżyła ona z 13 do 10 proc. składkę na ubezpieczenia rentowe. Zmiana obowiązuje od 1 lipca, co dla pracowników znaczy, że niższe składki stosujemy do wynagrodzeń wypłaconych im lub postawionych do ich dyspozycji od 1 lipca. Nawet jeśli należą się za czerwiec lub okresy wcześniejsze. Indywidualni przedsiębiorcy płacą tymczasem w ciągu dwóch pierwszych lat działalności składki od zadeklarowanej kwoty, byle nie niższej od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli w bieżącym roku od 280,80 zł. W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za czerwiec, oznaczonej kodem identyfikatora 01.06.2007, wykazują oni jeszcze wyższą składkę rentową (13 proc, a więc 37,35 zł). A to dlatego, że prawo nie działa wstecz. Niższą składkę rentową (10 proc, czyli 28,08 zł) stosują dopiero w dokumentach ubezpieczeniowych za lipiec, które mają obowiązek złożyć do 10 sierpnia.

Więcej Rzeczpospolita.