Powiatowe urzędy pracy nadal na garnuszku funduszu pracy…

Rzeczpospolita , autor: Ireneusz Walencik , oprac.: GR

lip 11, 2007

Samorząd powiatu pomoże bezrobotnym w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy, poradnictwo i informację zawodową.

Nowe zadanie wprowadza obszerna nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uchwalona w ubiegłym tygodniu. Innym będzie realizacja projektów w dziedzinie promocji zatrudnienia wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.

Do końca 2013 r. przedłużono finansowanie wynagrodzeń i składek na ZUS pracowników powiatowych urzędów pracy (m.in. pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów rozwoju zawodowego, liderów klubów pracy) przez samorządy powiatowe z odpisu 7 proc. kwoty FP przeznaczonej rok wcześniej na programy zwalczania bezrobocia. Te środki będą dochodem powiatu.

Starostwa będą mogły otrzymywać z Funduszu Pracy refundację poniesionych z budżetu powiatowego kosztów realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, m.in. na pomoc i doradztwo prawne w sprawach zamówień publicznych, zakup sprzętu i materiałów biurowych – do 0,5 proc. kwoty jaką będzie dysponował samorząd województwa na te projekty.

Przesądzono, że dodatki do wynagrodzeń dla pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy nie będą obligatoryjne, lecz przyznawane fakultatywnie: w zależności od stopnia posiadanej licencji (przygotowania zawodowego) oraz jakości pracy. Uchylono też możliwość przyznawania dyrektorom urzędów pracy nagród z Funduszu Pracy za skuteczne zwalczanie bezrobocia.

Więcej Rzeczpospolita.