Urząd pozwoli poprawić deklarację już po kontroli…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lip 12, 2007

Od 2008 r. przedsiębiorcy będą mogli korygować deklaracje VAT po zakończonej przez urząd skarbowy kontroli. Wtedy zniknie nie tylko obecny zakaz, ale i 30-proc. sankcja

Obecnie tylko podatnicy VAT nie mogą skorygować deklaracji po kontroli przeprowadzonej przez urząd skarbowy. Zabrania im tego art. 8ib § 3 ordynacji podatkowej. Nikt już nie pamięta powodów, dla których w 2005 r. wprowadzono to ograniczenie (DzU z 2005 r., nr 143, poz. 1199).

Był wyjątek…

Ciekawe, że ci sami podatnicy mogą poprawiać deklaracje po badaniu przeprowadzonym przez urząd kontroli skarbowej. Nie mają też ograniczeń w rozliczaniu innych podatków, np. dochodowego. Pozwala im na to ustawa o kontroli skarbowej (art. 14C ust. 2). Zgodnie z nią kontrolowany może w ciągu 14 dni od otrzymania protokołu kontroli skorygować złożoną wcześniej deklarację podatkową i to w zakresie objętym postępowaniem.

Więcej Rzeczpospolita.