Emerytury małżeńskie obniżą świadczenia z ofe…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

lip 12, 2007

Emerytury małżeńskie

Dzisiaj może rozstrzygnąć się, jakie emerytury gromadzone w OFE wykupią przyszli emeryci

Będzie można wykupić dożywotnią emeryturę z gwarantowanym okresem wypłaty

Wprowadzenie emerytury małżeńskiej może spowodować obniżenie wszystkich świadczeń

Kierowany przez wicepremiera Przemysława Gosiewskiego Międzyresortowy Zespól do Spraw Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych ma omawiać dzisiaj przedstawiony przez resort pracy projekt ustawy regulujący wypłaty emerytur z Otwartych Funduszy Emerytalnych. Resort proponuje, aby przyszli emeryci za pieniądze w OFE kupowali dożywotnią emeryturę indywidualną, świadczenie z pięcioletnim gwarantowanym okresem płatności i emeryturę małżeńską.

– Kontrowersje wzbudza emerytura małżeńska – mówi Romuald Poliński, wiceminister pracy i polityki społecznej. Podkreśla, że jej przeciwnicy uważają, że takie świadczenie będzie niższe od emerytury indywidualnej, może powodować obniżenie wszystkich świadczeń, a jego wprowadzenie skomplikuje system wypłat.

Do śmierci obojga małżonków

Emerytura małżeńska (zwana rodzinną) to produkt emerytalny dostępny w kapitałowych systemach emerytalnych. Doktor Wojciech Wyszyński z Instytutu Ekonomii KUL zauważa, że jest stosowany we wszystkich krajach, które wprowadziły taki system – od Chile, Urugwaju i Meksyk po Szwecję.

Emerytura małżeńska może mieć formę dwóch niezależnych świadczeń (ubezpieczony kupuje dwa dożywotnie świadczenia odrębne dla siebie i małżonka) lub jednego. W drugim przypadku za jeden kapitał ubezpieczony kupuje jedno świadczenie dla siebie i małżonka (wspólna własność) i jest ono wypłacane do śmierci obojga z nich. Ta druga emerytura może mieć stałą wysokość (jeśli choć jeden z małżonków żyje) albo zmniejszać się w zależności, czy żyje jeden czy oboje małżonkowie. Resort pracy zaproponował, aby było to 40 proc. Po śmierci jednego z małżonków emerytura wynosiłaby więc 60 proc. dotychczasowej wartości. Dla porównania, w Argentynie wynosi ona 70 proc, a w Chile i Meksyku – 60 proc.

Funkcja socjalna i rodzinna

Emerytura małżeńska jest atrakcyjna dla rodzin, w których istnieją duże dysproporcje między zarobkami małżonków.

Spełnia więc wtedy podstawową funkcję, jaką ma gwarantować system zabezpieczenia społecznego, a jest to ochrona przed brakiem środków do życia na starość.

Dzisiaj kierowany przez wicepremiera PRZEMYSŁAWA GOSIEWSKIEGO zespół może rozstrzygnąć, jakie świadczenia będzie można wykupić za pieniądze z OFE

– Emerytura małżeńska pełni funkcję ochronną głównie dla kobiet, żyjących dłużej i mających niższy kapitał na emeryturę z tytułu przerw w zatrudnieniu, niższych zarobków czy mniejszej aktywności zawodowej – podkreśla Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert Konfederacji Pracodawców Polskich.

Tłumaczy, że gdyby jej nie było, część osób, które nie uzbierały odpowiedniego kapitału, po śmierci małżonków pozostałaby bez środków do życia. A wtedy trzeba będzie im pomagać z pomocy społecznej.

– Świadczenie takie może więc zmniejszać koszty ewentualnej pomocy społecznej dla wdów i wdowców – zauważa Bogna Nowak-Turowiecka.

Podobnie uważa doktor Sławomir Solarz, ekspert ubezpieczeniowy, pracownik Komisji Nadzoru Finansowego.

– Ma ono zapewnić egzystencję na starość zarówno osobom, które te emerytury wypracowały, jak i ich małżonkom, którzy to wypracowywanie wspierali – tłumaczy.

Więcej Gazeta Prawna.