Ustalamy zasiłki i rozliczamy ze składek pracujące mamy…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

lip 13, 2007

Jeśli pracujesz i masz własny biznes, a niebawem urodzisz dziecko, możesz liczyć na dwa zasiłki macierzyńskie. Gdy dorabiasz gdzieś na zlecenie, prowadząc firmę, dostaniesz jedno świadczenie

Przykład 2

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko podczas ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego. Także tej, która przyjęła na wychowanie dziecko do siedmiu lat, a w razie odroczenia jego obowiązku szkolnego – nawet do dziesięciu lat oraz wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie, w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem niezawodowej niespokrewnionej z malcem. Zasiłek przysługuje przez czas trwania urlopu macierzyńskiego określony w kodeksie pracy, czyli przez:

18 tygodni – na pierwsze dziecko, 20 tygodni – na drugie i każde następne oraz dla rodziców adoptujących lub przyjmujących cudze dziecko, także na pierwsze dziecko, 28 tygodni – w razie urodzenia więcej dzieci podczas jednego porodu.

Generalnie zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Urodzenie następnego dziecka podczas urlopu wychowawczego nie pozbawia prawa do urlopu macierzyńskiego. Ten ostatni pozostaje w zawieszeniu do czasu zakończenia urlopu wychowawczego, a resztę macierzyńskiego wolno odebrać czynnie po upływie wychowawczego. Podczas urlopu wychowawczego kobieta pobiera zasiłek macierzyński skrócony o dwa tygodnie.

W szczególnych sytuacjach

Czasami mama dostaje zasiłek przez czas krótszy od podanych. Na przykład może ona wystąpić o zasiłek macierzyński na dwa tygodnie przed spodziewaną datą porodu. Po porodzie wykorzystuje pozostałą część. W razie urodzenia dziecka martwego lub śmierci dziecka podczas pierwszych ośmiu tygodni życia zasiłek macierzyński przysługuje przez osiem tygodni po porodzie, a jeśli dziecko umrze po ośmiu tygodniach życia – przez siedem dni od dnia zgonu.

Więcej Rzeczpospolita.