Kredyt nie dla wszystkich tak samo dostępny…

Gazeta Prawna , autor: Monika Krzesniak , oprac.: GR

lip 13, 2007

Banki stawiają różne poprzeczki dochodowe klientom, którzy chcą dostać kredyt. W każdym z nich inne wymogi stawia się osobom, które chcą dostać kredyt hipoteczny, kartę kredytową, kredyt odnawialny.

Banki mają swoje wewnętrzne systemy oceny zdolności kredytowej i stosują inne zasady, według których obliczają koszty utrzymania, które pozwalają na spłatę raty kredytu. W efekcie różnice są bardzo duże i przekładają się na maksymalną dostępną wysokość kredytu, karty czy limitu odnawialnego w rachunku, ale najbardziej na wysokość kredytu hipotecznego.

Minimum socjalne

Przykładowo – jedno z podstawowych założeń, przy badaniu możliwości terminowej obsługi kredytu stanowi minimum socjalne, czyli kwota przypadająca na osobę w rodzinie, która musi pozostać po spłacie miesięcznych zobowiązań. Jest ona jednak ustalana w różny sposób.

W jednym banku jest to np. 450 zł na każdą osobę, a w innym stosuje się zasadę, że na pierwsze dwie osoby w rodzinie przypada kwota 1 tys. zł, a na każdą kolejną po 200 zł. To oznacza, że w każdym z tych przypadków zupełnie inaczej bank potraktuje osobę samotną i kilkuoosobową rodzinę. Stosując te dwa warianty w przypadku pięcioosobowej rodziny, w pierwszym wariancie ta kwota sięgnie 2250 zł, a w drugim będzie to 1,6 tys. zł.

Utrzymanie nieruchomości

W przypadku kredytów hipotecznych duże różnice występują przy obliczaniu kosztów utrzymania nieruchomości. Część banków przyjmuje stawkę przypadającą na metr kwadratowy, a inne – wartość zryczałtowaną, np. 350 – 400 zł, bez względu na metraż. Stawki mogą być uzależnione od miejsca zamieszkania, ale rozkład regionalny w każdym z banków może być inny.

Przy ocenie sytuacji finansowej bank bierze pod uwagę posiadane kredyty. Banki czerpią te dane z Biura Informacji Kredytowej. Choć z zasady sposób obliczania jest podobny, ponieważ bierze się pod uwagę miesięczną ratę, ale i w tym przypadku banki nie stosują jednak sztywnych zasad. Dostępność i wysokość kredytu zależy także od źródeł uzyskiwania dochodów. Każdy bank prowadzi w tym zakresie swoją politykę.

Generalnie kredyt hipoteczny trudno będzie uzyskać osobom zatrudnionym na podstawie umowy na zastępstwo. Problemem nadal pozostają przypadki, w których ze względu na sposób rozliczenia z urzędem skarbowym nie można ustalić, jaki dochód uzyskuje klient. Jest tak w przypadku działalności gospodarczej rozliczanej w formie karty podatkowej lub ryczałtu. Według analityków Open Finance – firmy, która zajmuje się doradztwem przy udzielaniu kredytów – problematyczne jest również uzyskanie kredytu dla rolników, jeżeli rozliczają się z urzędem skarbowym w uproszczony sposób. Dochód z rolnictwa jest przez banki akceptowany, ale szacowany na bardzo niskim poziomie, co znacznie ogranicza kwotę kredytu.

Więcej Gazeta Prawna.