Ustalamy zasiłki i rozliczamy ze składek pracujące mamy…

Rzeczpospolita , autor: Krystyna Tymorek , oprac.: GR

lip 13, 2007

Jeśli pracujesz i masz własny biznes, a niebawem urodzisz dziecko, możesz liczyć na dwa zasiłki macierzyńskie. Gdy dorabiasz gdzieś na zlecenie, prowadząc firmę, dostaniesz jedno świadczenie

Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko podczas ubezpieczenia chorobowego albo urlopu wychowawczego. Także tej, która przyjęła na wychowanie dziecko do siedmiu lat, a w razie odroczenia jego obowiązku szkolnego – nawet do dziesięciu lat oraz wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie, w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem niezawodowej niespokrewnionej z malcem. Zasiłek przysługuje przez czas trwania urlopu macierzyńskiego określony w kodeksie pracy, czyli przez:
18 tygodni – na pierwsze dziecko, 20 tygodni – na drugie i każde następne oraz dla rodziców adoptujących lub przyjmujących cudze dziecko, także na pierwsze dziecko, 28 tygodni – w razie urodzenia więcej dzieci podczas
jednego porodu.

Generalnie zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. Urodzenie następnego dziecka podczas urlopu wychowawczego nie pozbawia prawa do urlopu macierzyńskiego. Ten ostatni pozostaje w zawieszeniu do czasu zakończenia urlopu wychowawczego, a resztę macierzyńskiego wolno odebrać czynnie po upływie wychowawczego. Podczas urlopu wychowawczego kobieta pobiera zasiłek macierzyński skrócony o dwa tygodnie.

Czasami mama dostaje zasiłek przez czas krótszy od podanych. Na przykład może ona wystąpić o zasiłek macierzyński na dwa tygodnie przed spodziewaną datą porodu. Po porodzie wykorzystuje pozostałą część. W razie urodzenia dziecka martwego lub śmierci dziecka podczas pierwszych ośmiu tygodni życia zasiłek macierzyński przysługuje przez osiem tygodni po porodzie, a jeśli dziecko umrze po ośmiu tygodniach życia – przez siedem dni od dnia zgonu.

Więcej Rzeczpospolita