Firma dopłaca do wypoczynku dzieci pracowników…

Rzeczpospolita , autor: Izabela Lewandowska , oprac.: GR

lip 13, 2007

Firma dopłaca do wypoczynku dzieci pracowników

Dopłaty z zakładu pracy do zorganizowanego wypoczynku dzieci zatrudnionych są pod pewnymi warunkami zwolnione z podatku dochodowego

Firma przekazuje swoim pracownikom w pełnej wysokości dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży, zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w rym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozowi zimowisk, w tym połączonych z nauką, do pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, a także do przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

W pełnej wysokości albo do 760 zł

Zakres zwolnienia zależy -zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (updof) – od źródła finansowania dopłaty i jej wysokości. Całkowicie wolne od podatku, bez względu na wysokość, są dopłaty do wskazanych form wypoczynku finansowane: m z funduszu socjalnego, m z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, k wypłacone zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra; np. funkcjonariuszom różnych służb mundurowych.

Inne dopłaty, w tym z funduszy pracodawcy, są zwolnione z podatku do wysokości 760 zł rocznie. Zwolnienie dotyczy dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18. Dziecko nie może mieć ukończonego tego wieku w momencie korzystania ze świadczenia (interpretacja z 31 października 2006 r. Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, PD 2/415/228/06).

Formy zorganizowane

Opodatkowane, bez względu na wysokość i źródło finansowania, są ewentualne dopłaty przypadające na dzieci pracownika do wypoczynku niezorganizowanego.

Dlatego ważne jest jakie konkretnie formy wypoczynku można uznać za zorganizowane". Czy tylko wymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 78 updof, czy też inne, jak: oazy, półkolonie, młodzieżowe spływy kajakowe, rajdy rowerowe, szkoły przetrwania.

Ze względu na cel zwolnienia trzeba uznać, że dopłaty do wszystkich tych form wypoczynku są objęte zwolnieniem. Wykładnia rozszerzająca zwolnień podatkowych jest niedopuszczalna.

Dlatego zwolnienie przewidziane w art 21 ust. 1 pkt 78 updof dotyczy wyłącznie dopłat do takiego zorganizowanego wypoczynku, który ma formę wczasów, kolonii, obozów, zimowisk, w tym również połączonych z nauką, a także pobytu na leczeniu sanatoryjnym itp.

Wczasy na rowerze, rajdy, spływy kajakowe, oazy należy jednak uznać za obozy, którym organizatorzy nadali bardziej atrakcyjne nazwy. Firma musi natomiast potrącić podatek od dopłat np. do wynajmowanych pokoi i miejsc noclegowych, wyżywienia w lokalach gastronomicznych, do wypoczynku dzieci wyjeżdżających pod opieką rodziców czy dziadków na kwatery prywatne (interpretacja z 27 czerwca 2006 r. Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach, PD HI/415 -38/05).

W rozwianiu wątpliwości pomoże rozporządzenie ministra edukacji z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (DzU nr 12, poz. 67 ze zm.). Rozporządzenie wyróżnia wypoczynek wyjazdowy, jak kolonie, obozy, zimowiska oraz wypoczynek w miejscu zamieszkania, np. półkolonie czy wczasy w mieście. Jeśli dziecko korzysta z wczasów zorganizowanych wraz z rodziną (np. kupionych w biurze podróży), to zwolnieniem (całkowitym lub częściowym) jest objęta dopłata przypadająca na świadczenie, z jakiego korzysta dziecko. Dopłata do wypoczynku pracownika i pełnoletnich członków rodziny jest opodatkowana (interpretacja z 2 marca 2006 r. Urzędu Skarbowego w Pabianicach, usia/415/12/2006).

Więcej Rzeczpospolita.