Prawo do emerytury ustala zus…

Rzeczpospolita , autor: Marta Gadomska , oprac.: GR

lip 13, 2007

Zgodnie ze zmienionymi przepisami przedsiębiorcy nie dostaną od nowego roku dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników o ustalonym prawie do emerytury. Otrzymają je jednak za osobą w wieku emerytalnym do czasu, aż ZUS przyzna świadczenie.

Będzie więc możliwe od przyszłego roku otrzymywanie pomocy za zatrudnionego, który osiągnął już wiek emerytalny, ale nie złożył wniosku o świadczenie. To istotna nowość, gdyż obecnie firmy tracą dofinansowanie z chwilą, gdy niepełnosprawny ukończy 60 lat -kobieta, i 65 – mężczyzna.

– Zatrudniamy niepełnosprawnego, który ma 60 lat I mógłby przejść na emeryturą, ale pobiera rentę. Czy przysługuje nam dofinansowanie jego wynagrodzeń ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nieopełnosprawnych – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.

O dofinansowanie wynagrodzeń niepełnosprawnych mogą się ubiegać zakłady pracy chronionej oraz pracodawcy działający na tzw. otwartym rynku. Ci ostatni wtedy, jeśli: zatrudniają ogółem do 25 osób w pełnym wymiarze czasu pracy albo więcej i osiągają co najmniej 6 proc. wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych.

Ale uwaga! Wsparcie nie przysługuje za takich niepełnosprawnych, którzy osiągnęli wiek emerytalny. Znaczy to, że czytelnik nie skorzysta z dofinansowania. Nie ma w tym wypadku znaczenia to, że niepełnosprawny jest rencistą.

Według nowych przepisów

Od 1 stycznia 2008 r. zacznie obowiązywać znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wynika z niej, że pracodawcy nie otrzymają dofinansowania wynagrodzeń niepełnosprawnego pracownika, który ma ustalone prawo do emerytury. Nie wszyscy jednak wiedzą, co się kryje pod tym pojęciem. Nie precyzuje go bowiem ani ustawa, ani przepisy o ubezpieczeniach społecznych.

Dla niektórych ekspertów prawa do emerytury nie trzeba potwierdzać żadną decyzją, a powstaje ono w chwili osiągnięcia wieku emerytalnego. Dla innych specjalistów tymczasem wyznacznikiem jest decyzja organu ubezpieczeniowego. Tak twierdzi m.in. Biuro Pełnomocnika Rządu

ds. Osób Niepełnosprawnych (patrz ramka).

Więcej Rzeczpospolita