Kapitał ludzki liczony w miliardach…

Rzeczpospolita , autor: Iwona Trusewicz , oprac.: GR

lip 16, 2007

Dotacje UE 1 Ruszył największy unijny program "Kapitał ludzki".
W ciągu pięciu lat na poprawę sytuacji na rynku pracy Polska dostanie 11,4 miliarda euro. Do samorządów trafi ponad 7 miliardów euro

Marszałkowie województw podpisali z ministrem rozwoju regionalnego porozumienia uruchamiające dla regionów pieniądze z największego na najbliższe pięć lat unijnego programu operacyjnego "Kapitał ludzki". Program ma za zadanie uczynienie z Europy atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji i podejmowania pracy, rozwoju wiedzy i innowacji a także ma wpłynąć na wzrost zatrudnienia. Współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Polsce ma budżet ponad 11,4 mld euro. Pieniądze unijne stanowią 9,7mld euro.

Czekamy na ustalenia

Program zakłada przeszkolenie u nas około 610 tys. pracowników przedsiębiorstw oraz udzielenie wsparcia 950 tysiącom bezrobotnych i poszukujących pracy. Pieniądze otrzyma też 355 publicznych instytucji rynku pracy (nun. urzędy pracy, organizacje pozarządowe) oraz około 1900 instytucji pomocy społecznej.

– To bardzo potrzebny program. O dużo większych możliwościach niż poprzednie. Dostajemy wiele Zapytań od firm i instytucji zainteresowanych programem. Na razie czekamy na ostateczne ustalenia Brukseli. Pierwsze konkursy ogłosimy prawdopodobnie późną jesienią – podkreśla w rozmowie z Rz" Michał Opieczyński, wicedyrektor departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w urzędzie marszałkowskim w Olsztynie.

W tym regionie do wydania będzie 321 mln euro.

– Dzięki tym pieniądzom będziemy mogli m.in. tworzyć długoterminowe prognozy rozwoju rynku pracy w regionie i wpływać na kształcenie ludzi w poszukiwanych i dobrze płatnych u nas zawodach. Będziemy mogli dofinansować powstanie wiejskich przedszkoli, których bardzo u nas brakuje, kształcić nauczycieli, koordynatorów polityki edukacyjnej. Możliwości jest bardzo wiele – wylicza Michał Opieczyński.

Dziedziny zwane priorytetami

Dyrektor Maja Byrdak z opolskiego urzędu marszałkowskiego także potwierdza ogromne zainteresowanie firm, przedsiębiorców i instytucji programem: – Trzymają rękę na pulsie. Pytają ciągle, kiedy startuj emy z konkursami.

Pieniądze z programu samorządy podzielą między cztery dziedziny zwane priorytetami. Pierwsza to Rynek pracy otwarty dla wszystkich" (będą je realizować urzędy pracy).

– Sfinansujemy z tego staże zawodowe, szkolenia pracowników w firmach, doradztwo, wolontariat (tu dajemy fundusze pracodawcom na przygotowanie stanowiska pracy dla wolontariuszy), promowanie firm itp. Warunkiem otrzymania wsparcia jest napisanie dobrego, ciekawego programu – wyjaśnia Maja Byrdak.

Z priorytetu "Promocja integracji społecznej" skorzystają min. trwale bezrobotni, inwalidzi niemogący znaleźć pracy, kobiety po urlopach macierzyńskich, opuszczający zakłady karne. Z unijnych pieniędzy firmy zorganizują dla nich szkolenia, przekwalifikowania zawodowe, pomogą znaleźć pracę czy nauczyć się obcego języka. Są też pieniądze na bezpośrednie finansowanie przez rok miejsc pracy w firmach.

Nie przepadnie, ani jedno euro

Trzeci priorytet Regionalne kadry gospodarki" wspiera właścicieli małych i średnich firm (mogą dzięki temu m.in. finansować szkolenia załogi). Wreszcie priorytet Transfer wiedzy i rozwój wykształcenia" to pomysł na wsparcie połączenia potrzeb gospodarki w regionie z możliwościami uczelni i ośrodków badawczych. Starać się tu można o pieniądze na stypendia naukowe, szkolenia z zakresu innowacyjności i nowych technologii. Ale także na zakładanie przedszkoli i stypendia dla młodzieży.

… Więcej Rzeczpospolita