Będzie więcej możliwości dla osób aktywnych…

GŁOS WIELKOPOLSKI , autor: Sebastian Śliwieński , oprac.: GR

lip 16, 2007

Sejm przyjął nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która przewiduje znacznie większe niż dotychczas gratyfikacje dla bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy.

Bezrobotny, który będzie odbywał staż lub przeszkolenie zawodowe w miejscu pracy, ma uzyskiwać stypendium w wysokości 80 procent płacy minimalnej, a nie -jak jest to jeszcze dziś – kwotę wynikającą z zasiłku dla bezrobotnych. Obecnie płaca minimalna wynosi w Polsce 899 złotych miesięcznie (dla osób pracujących na pełnym etacie).

Według nowych ustaleń nieco łatwiej będzie podjąć pracę lub rozpocząć szkolenie bezrobotnym rodzicom, wychowujących kilkoro dzieci. Powiatowy urząd pracy zapłaci bowiem za opiekę nad dziećmi do siedmiu lat do wysokości połowy zasiłku dla bezrobotnych (obecnie może zapłacić za opiekę tylko jednego dziecka).

Katalog szczególnie uprawnionych

Nowelizacja przepisów proponuje katalog bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji, którym w związku z tym należą się dodatkowe uprawnienia ze strony urzędów pracy. Należeć mają do nich między innymi: kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, bezrobotni bez doświadczenia, wykształcenia zawodowego lub średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do lat 18.

Nowelizacja przewiduje ponadto wydłużenie do końca 2013 roku możliwości przekazywania samorządom powiatowym 7 procent kwoty Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizację bezrobotnych. Pieniądze te mają być przeznaczone na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe pracowników powiatowych urzędów pracy.

… Więcej Głos Wielkopolski