Trzeba zmienić projekt noweli kodeksu pracy…

Rzeczpospolita , autor: Mateusz Rzemek , oprac.: GR

lip 16, 2007

Prace rządu zmierzające do wydłużenia urlopów macierzyńskich i wprowadzenia ulg podatkowych trwają już od kilku miesięcy i mają się zakończyć w najbliższych dniach.

Przewidziane są i inne zmiany. Niektóre rozwiązania zaproponowane przez rząd wywołały wątpliwości poszczególnych ministerstw.

Bez dzielenia emerytur

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kwestionuje możliwość dzielenia konta emerytalnego po rozwodzie. Może to spowodować falę fikcyjnych rozwodów tuż przed przejściem na emeryturę, bo wtedy każde z byłych małżonków dostałoby swoje świadczenie. Dzięki temu niepracująca dotychczas żona zyskałaby prawo do emerytury. Wprowadzenie takich zmian może też być bardzo kłopotliwe ze względu na dotychczasowe rozwiązania, przewidujące np. rentę rodzinną po śmierci współmałżonka.

Wątpliwości budzi także propozycja zawieszania działalności gospodarczej na czas urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Teraz ustawa o swobodzie działalności gospodarczej nie przewiduje w ogóle instytucji zawieszenia, ale przygotowywana nowelizacja już ją zawiera. Przedsiębiorcy mogliby z niej korzystać, gdyby np. ich działalność okazała się nieopłacalna. Proponowane rozwiązania z kodeksu i z ustawy trzeba jednak ujednolicić

Zmiana zasad ubezpieczenia chorobowego osób prowadzących działalność gospodarczą polegałaby na tym, że już po trzech miesiącach opłacania składek (obecnie jest to sześć miesięcy) mogłyby się starać o świadczenia chorobowe lub macierzyńskie. Wtedy jednak, zdaniem Ministerstwa Finansów, ZUS powinien mieć prawo do egzekwowania niezapłaconych składek na to ubezpieczenie, choć dla przedsiębiorców jest ono dobrowolne. Dotychczas ZUS nie mógł tego robić, a gdy przedsiębiorca rezygnował z opłacania składki, w następnym miesiącu ubezpieczenie wygasało.

… Więcej Rzeczpospolita