Zmiany w prawie i interpretacje…

Rzeczpospolita , autor: . Jaga , oprac.: GR

lip 16, 2007

KIEDY PODATEK OD SPRZEDAŻY DZIAŁKI

Przychód ze sprzedaży w 2007 r. nieruchomości gruntowej jest wolny od podatku, jeśli do transakcji dochodzi po upływie pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości. Cel, na jaki podatnik przeznaczy pieniądze ze sprzedaży, nie ma wtedy znaczenia. W marcu 2006 r. podatniczka kupiła za 287 553,60 zł działkę budowlaną wraz ze stojącym na niej domem jednorodzinnym w budowie. Dwa lata wcześniej zgłosiła do biura nieruchomości ofertą sprzedaży innej działki budowlanej, której właścicielką stała się na podstawie umowy darowizny w grudniu 2001 r. Pieniędzmi ze sprzedaży chciała pokryć koszty zakupu drugiej działki i dokończenia budowy domu. Jednak do marca 2006 r. biuru nieruchomości nie udało się sprzedać działki i podatniczka musiała sfinansować zakup domu pożyczką od rodziców i siostry. Dopiero w maju tego roku udało się znaleźć klienta zdecydowanego zapłacić za działkę 104 tys. zł. Pieniądze te podatniczka przeznaczy na zwrot zaciągniętych długów i dokończenie budowy domu. Z tego powodu – jak twierdzi – nie musi płacić od nich podatku. Pierwszy Urząd Skarbowy w Białymstoku podzielił częściowo to stanowisko. Przyznał, że podatek rzeczywiście się nie należy, ale z innego powodu. Samo odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części jest źródłem przychodu i jeśli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej, to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli jednak zostało dokonane po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie – podatku płacić nie trzeba (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Działka została darowana podatniczce w 2001 r, a sprzedana ma być w 2007 r., a więc już po upływie pięciu lat od końca roku nabycia I to jest powód, dla którego podatniczka nie musi się dzielić z fiskusem

* ZA KORZYSTANIE Z GRUNTU – WYNAGRODZENIE I PODATEK

Od wynagrodzenia, które sąd zasądzi za bezumowne korzystanie z gruntu, trzeba odprowadzić podatek – uznał Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim (sygn. US 1/1/415/11/07). Gmina wypłaciła podatnikowi pieniądze za to, że na jego nieruchomości wybudowała rurociąg tłoczny średnicy 800 mm. Zdaniem podatnika było to odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego. Twierdził on, że odszkodowanie to jest zwolnione od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Urząd skarbowy wyczytał w wyroku sądu, że podatnik otrzymał wynagrodzenie wraz z odsetkami za tzw. bezumowne korzystanie z nieruchomości na podstawie art. 224 i art. 225 kodeksu cywilnego. Z przepisów tych wynika, że ten, kto korzysta z cudzego gruntu (zarówno w dobrej, jak i w złej wierze), od chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa, obowiązany jest do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę, jeśli nastąpiły z jego winy.

… Więcej Rzeczpospolita