Tylko uzasadniona strata wadium jest kosztem podatkowym…

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lip 16, 2007

Niekiedy firmy muszą zrezygnować z wykonania kontraktu, mimo wygrania przetargu. Ale mogą zaliczyć poniesione wydatki do kosztów.

Jednak pod warunkiem, że dobrze udokumentują tę decyzję. Rezygnacja z kontraktu musi bowiem mieć gospodarcze uzasadnienie.

Ten problem dotyczy ostatnio zwłaszcza branży budowlanej. Ceny materiałów i robocizny szybko rosną i nie zawsze opłaca się realizować inwestycję.

Wydatki są różne

Firmy startujące w przetargach ponoszą różne koszty. Muszą kupić specyfikację towaru lub usługi, skompletować różne dokumenty (np. zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach) oraz przygotować ofertę. Gdy przedsiębiorstwo wygrywa przetarg, to nie ma wątpliwości, że wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Nie powinno być ich także, gdy oferta nie będzie uznana za najbardziej atrakcyjną. Także wtedy podatnik działa przecież w celu uzyskania przychodów. Jak jednak postąpić w sytuacji, gdy firma wygrywa przetarg, ale nie zawiera umowy Zależy to od przyczyn, które doprowadziły do takiej sytuacji.

Rezygnujemy, żeby nie stracić

Najczęstszy przypadek to rezygnacja z przystąpienia do kontraktu w celu uniknięcia strat. Podstawową i zwykle najbardziej kosztowną konsekwencją takiego zachowania jest utrata wadium. Na szczęście organy podatkowe uznają, że mimo braku przychodu wpłacona w związku z przetargiem kwota może być kosztem.

Niewątpliwie wpływ na taką wykładnię miało orzecznictwo sądów administracyjnych. Przykładem jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 marca 2000 r. (I SA/Gd 2099/1997). Sąd orzekł w nim, że jeśli podatnik poniósł wydatek (wpłacił wadium) w celu osiągnięcia przychodu, to nie ma uzasadnienia, aby odmówić mu prawa zaliczenia tej kwoty do kosztów. Chociaż mimo wygrania przetargu nie doszło do zawarcia umowy i wadium przepadło. W praktyce pojawiają się bowiem takie sytuacje i zdarzenia gospodarcze, które z ekonomicznego punktu widzenia uzasadniają rezygnację z zawarcia przyrzeczonej umowy i utratę wadium. Chodzi o przypadki.gdy podjęcie innej decyzji prowadziłoby do powstania straty. Sąd zaznaczył jednak, że trzeba zawsze uwzględniać zasadność wydatku. Trzeba więc analizować, czy przystąpienie do przetargu oraz odmowa podpisania umowy miały gospodarcze uzasadnienie.

… Więcej Rzeczpospolita