Fiskus chce podatek od pakietów medycznych…

Rzeczpospolita , autor: Przemysław Wojtasik , oprac.: GR

lip 16, 2007

Uwaga pracodawcy – urzędy zmieniły podejście do zdrowotnych abonamentów. Ostatnio twierdzą, że pracownik wcale nie musi skorzystać ze świadczenia, żeby uzyskać przychód

Jego zdaniem pracodawca nie powinien mieć problemów z przypisaniem świadczenia do konkretnej osoby. To, że otrzymała pakiet medyczny, potwierdza umieszczenie jej w wykazie osób uprawnionych do świadczeń. Oczywiście może w danym miesiącu w ogóle nie skorzystać z usługi, może też przekroczyć faktycznie przypadaj ącą na nią część ryczałtu. Nie wpływa to jednak na wysokość świadczenia, które otrzymuje od pracodawcy. Jest to stała kwota, ponoszona za gotowość do leczenia konkretnego pracownika. Jak czytamy w interpretacji: wobec ryczałtowej formy dokonywania rozliczeń z firmą świadczącą usługi medyczne, fakt skorzystania bądź nieskorzystania przez pracownika z usługi pozostaje bez wpływu na sposób opodatkowania przedmiotowych świadczeń. Pracownik otrzymuje nieodpłatne świadczenie w miesiącu, za który spółka wykupiła dla niego pakiet usług medycznych. Opłata za paldet jest bowiem formą zapłaty za te usługi.

Warto jednak przypomnieć, że Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie jeszcze kilka miesięcy wcześniej uważaj inaczej (interpretacja z 8 lutego 2006 r.,147l/DPF/415-12l/05/ML).

Za opodatkowaniem pracowników korzystających z usług lekarza opowiedział się również Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu (interpretacja z 29 sierpnia 2006 r., ZD/406-39/PIT/06), twierdząc jednak że pracodawca powinien przypisać im wartość świadczeń na podstawie karty pacjenta.

Przez lata przyjmowało się, że jeśli pracodawca nie może przypisać usługi medycznej konkretnej osobie, to nie może jej też naliczyć podatku. Firmy fundowały więc pracownikom zbiorcze pakiety zdrowotne, z góry zakładając, że nie wiadomo, kto, kiedy i czy w ogóle z nich skorzysta.

Nie wiadomo kto i za ile

To dobry sposób na optymalizację wynagrodzenia, bo urzędy potwierdzały, że w talach przypadkach nie można naliczyć przychodu. Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów w piśmie z 7 stycznia 1998 r. (PO 3-7301/722-770/WK/970): za przychód ze stosunku pracy nie uznaje się świadczeń związanych z innymi usługami leczniczymi, jeśli określenie ich wysokości na poszczególnego pracownika nie jest możliwe, np. w przypadku gdy pracodawca wydatki te pokrywa w formie ryczałtu bez względu na to, czy pracownik korzysta ze świadczeń leczniczych, czy też z nich nie korzysta". Tak też uważały urzędy, np. Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej w interpretacji z 6 września 2005 r.

…Więcej Rzeczpospolita