Można pomniejszyć podatek, korzystając z kateringu…

Rzeczpospolita , autor: Krzysztof Biernacki , oprac.: GR

lip 16, 2007

Czym różni się usługa gastronomiczna od kateringu Odpowiedź jest bardzo ważna dla firm, które chcą odliczyć VAT przy zakupach

Jeśli skorzystają z usługi gastronomicznej, nie mogą pomniejszyć podatku należnego o naliczony. Ta możliwość przysługuje natomiast przy zakupie usługi kateringu.

Ustawa o VAT posługuje się szeroką definicją usługi, którą jest każde świadczenie niestanowiące dostawy towarów (art. 8 ust. i).

Zarówno zatem usługi gastronomiczne, jak też katering podlegają opodatkowaniu. Ale przepisy różnicują konsekwencje ich zakupu. Zgodnie z art. 88 ust. i pkt 4 ustawy o VAT nie można obniżyć kwoty podatku naliczonego od usług gastronomicznych nabywanych przez podatników nie-świadczących usług turystyki lub transportu osób. Natomiast brak jest analogicznego przepisu dotyczącego usług kateringowych, co pozwala na odliczenie VAT przy ich zakupie.

Potwierdzają to również organy podatkowe (np. Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie w interpretacji z 12 stycznia 2006 r., 1471/NUR1/443-525/05/IK).

Inaczej w klasyfikacji

Ten sztuczny podział wynika z art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, który nakazuje identyfikację usług za pomocą klasyfikacji statystycznych. W rozporządzeniu Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) usługi kateringowe klasyfikuje się w sekcji H, grupowaniu 55.5 jako usługi stołówkowe i kateringowe. Natomiast usługi gastronomiczne przyporządkowuje się do odrębnej kategorii 55.3 tej sekcji, określając je wprost jako usługi gastronomiczne. W efekcie ustawa o VAT uprawnia do odliczenia podatku naliczonego od usług świadczonych przez firmę kateringową. Brak definicji kateringu utrudnia jednak ustalenie, z jaką usługą mamy do czynienia. Moim zdaniem katering powinien być rozumiany jako dostarczenie posiłku we wskazane miejsce. Nie może natomiast odliczyć podatku przedsiębiorca, który skorzysta z usługi gastronomicznej, czyli wykupi posiłek w restauracji.

… Więcej Rzeczpospolita