Kto, ile i od kiedy zyska na niższej składce rentowej…

Gazeta Prawna , autor: Bartosz Marczuk , oprac.: GR

lip 17, 2007

Wypłacane w lipcu pensje będą wyższe

Dzięki obniżce składki rentowej 11,3 mln pracowników otrzyma w tym miesiącu wyższą pensję netto.

W lipcu składka rentowa opłacana przez pracownika zmniejszyła się o 3 pkt proc. Zamiast 6,5 proc. (łącznie do ZUS pracownik i pracodawca odprowadzali dotychczas z tytułu tej składki 13 proc.) wynosi obecnie 3,5 proc. Od stycznia 2008 r. część składki opłacana przez pracownika zmniejszy się o kolejne 2 pkt proc, tj. z 3,5 proc. do 1,5 proc. podstawy wymiaru. W efekcie tych zmian wyższe będą wypłacane w lipcu i styczniu pensje netto.

Według naszych wyliczeń pensja netto osoby zarabiającej obecnie średnią pensję (2,5 tys. zł), wzrośnie od lipca do kwoty 1748,6 zł. Obecnie otrzymuje ona do ręki 1689,35 zł. Przeciętnie zarabiający pracownik zyska więc na takim rozwiązaniu od lipca 59,25 zł netto. Kolejna podwyżka czeka pracowników od stycznia. Płaca netto osoby zarabiającej 2,5 tys. zł wyniesie docelowo 1790,10 zł. Przeciętnie zarabiający pracownik zyska więc docelowo prawie 101 zł miesięcznie.

Jak szacujemy, od każdego 1 tys. zł brutto pensji pracownika będzie od lipca podwyżka w wysokości 24 zł, a od stycznia 41 zł miesięcznie (w porównaniu z czerwcem tego roku). Jeśli dwie osoby w rodzinie zarabiają 5 tys. zł brutto (dwie średnie krajowe) zyskają miesięcznie od lipca około 120 zł, a od stycznia około 210 zł. Ich roczny dochód netto będzie więc w przyszłym roku o ponad 2,5 tys. zł wyższy niż przed redukcją składki.

Trzeba pamiętać, że niższa składka na rentę oznacza równocześnie konieczność odprowadzania wyższych zaliczek na podatek dochodowy i wyższych składek do NFZ. Stanie się tak, bo tzw. podstawa naliczania tych składek będzie wyższa. Do celów podatkowych jest ona obliczana przez obniżenie pensji brutto o składki na ubezpieczenia społeczne i 1/12 kwoty kosztów uzyskania przychodu. Ponieważ składki będą niższe, podstawa będzie wyższa, przez co wyższy też będzie opłacany procentowo podatek. Pracownik zarabiający obecnie średnią pensję wpłacał w czerwcu miesięcznie zaliczkę na podatek w wysokości 160 zł. Od lipca kwota ta wzrośnie do 169 zł, a od stycznia do 173 zł. Podobnie stanie się ze składkami do NFZ. Podstawa ich naliczania też będzie wyższa, bo jej wartość to pensja brutto pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne. A ponieważ zwiększy się podstawa, wyższa też będzie składka na zdrowie. Dla osoby zarabiającej średnią pensję wrośnie z prawie 183 zł opłacanej w czerwcu do ponad 194 zł opłacanej od stycznia 2008 r.

…Więcej Gazeta Prawna