OCHRONA ZDROWIA Zmiana formy zatrudnienia

Lekarze będą przechodzić na umowy cywilnoprawne

Z ponad 200 strajkujących szpitali w 89 lekarze już złożyli wypowiedzenia umów o pracę

Lekarze twierdzą, że będą zawierać umowy o kontrakty z placówkami medycznymi, ale za wyższe stawki

Dyrektorzy szpitali mogą podpisać umowy z lekarzami, którzy utworzą niepubliczny zakład opieki zdrowotnej

Mimo zawieszenia rozmów przez stronę rządową ze strajkującymi lekarzami, nie rezygnują oni ze swoich żądań. Grożą zaostrzeniem form protestu. Trudno sobie je wyobrazić, bo już w ponad 25 szpitalach trwa głodówka, a w ponad 80 lekarze złożyli wypowiedzenia. Te ostatnie oznaczają, że od września w części szpitali nie będzie wystarczającej liczby lekarzy, która zapewni bezpieczne funkcjonowanie placówek.

Medycy, którzy złożyli wypowiedzenia, twierdzą, że nie chcą przestać leczyć pacjentów, tylko więcej zarabiać. W związku z tym zrezygnują z etatów i przejdą na tzw. kontrakty. Jednak podpisywanie umów cywilnoprawnych w praktyce może okazać się nie takie proste. Poza tym nie jest to jedyna forma, w jakiej lekarze mogą wykonywać usługi medyczne. Dyrektorzy szpitali już zastanawiają się, jak wykorzystać masowe zwolnienia z pożytkiem dla swoich placówek.

Lekarze bez etatów

Najwięcej szpitali strajkuje w województwach: podkarpackim, łódzkim i śląskim. Tam też najwięcej lekarzy złożyło wypowiedzenia. Oznacza, że od września nie będą już pracować. Dyrektorzy szpitali nie wykluczają, że będą musieli zamknąć część swoich oddziałów. Może do tego dojść np. w dwóch największych rzeszowskich szpitalach oraz kilku warszawskich.

Formy zatrudnienia lekarzy

– Jeżeli nie będę miał wystarczającej obsady lekarskiej, to muszę zastanowić się nad inną formą zatrudnienia lekarzy. Jedną z nich jest kontrakt – mówi Marian Oracz, dyrektor Szpitala Powiatowego we Włoszczowie (woj. świętokrzyskie).

Podkreśla jednak, że podpisanie kontraktów na wykonywanie usług medycznych wiąże się z ogłoszeniem konkursu ofert. Mogą do niego przystąpić wszyscy zainteresowani lekarze, ale wybrani z nich zostaną ci, którzy zaakceptują warunki szpitala.

KRZYSZTOF BUKIEL, przewodniczący OZZL, zakłada, że strajk w szpitalach będzie się rozszerzał, i zachęca kolejnych lekarzy do składania wypowiedzeń z pracy

… Więcej Gazeta Prawna