Składki na pfron płacimy do 20 lipca…

Rzeczpospolita , autor: . Mg , oprac.: GR

lip 18, 2007

– Otrzymaliśmy wezwanie do opłacenia zaległych wpłat na PFRON. Wypełniliśmy druk DEK-Z i wystaliśmy go listem poleconym. Co dalej robić Czy z chwilą wysłania deklaracji należy wpłacić zaległe pieniądze A może musimy poczekać, aż PFRON potwierdzi złożenie deklaracji i nada nam odpowiedni numer identyfikacyjny – pyta czytelnik DR

Składki na PFRON wpłaca się do 20 każdego miesiąca. Procedura odprowadzania tych składek jest następująca:

KROK 1 – firma składa deklarację zgłoszeniową wpłat na PFRON. Zatrudniający odpowiednią liczbę niepełnosprawnych wypełniają druk DEK – INFO a inni druk DEK-Z
Oba dokumenty składa się w formie papierowej, przykładowo wysyła pocztą.

KROK 2 – PFRON nadaje przedsiębiorcy numer identyfikacyjny i wysyła mu go pocztą.

KROK 3 – po otrzymaniu numeru przedsiębiorca do 20 każdego miesiąca wypełnia właściwą deklarację o wpłacie składki na PFRON. Taki dokument firma podaje również raz w rokuj ako podsumowanie wszystkich comiesięcznych deklaracji. Różnią się od siebie w zależności od rodzaju firmy. Składa sieje elektronicznie za pośrednictwem strony e-pfron. Przedsiębiorca aktywuje tę usługę, wypełniając zgłoszenie administratora pracodawcy". Taki druk jest dostępny po zainstalowaniu programu. Uwaga! W deklaracji należy podać wysokość składki na PFRON bez odsetek.

… Więcej Rzeczpospolita