Rozrachunki ze wspólnikami mogą być trudne…

Rzeczpospolita , autor: Dominik Stacherski , oprac.: GR

lip 19, 2007

Księgi rachunkowe w spółce osobowej

Na prośbą czytelników omawiamy zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w spółkach osobowych. Dziś napiszemy o ujęciu księgowym rozrachunków między spółką a jej wspólnikami (w tym zaliczek pobieranych przez wspólników) i wkładów do spółki wnoszonych przez wspólników zgodnie z umową spółki. W kolejnych DF będzie mowa o księgowaniu: składek na ZUS opłacanych przez spółkę jako płatnika w imieniu wspólników, zaliczek na podatek dochodowy wspólników, gdy są one opłacane ze środków spółki, nieodpłatnych świadczeń jednego ze wspólników na rzecz spółki (np. użyczenie nieruchomości), a także o ustaleniu przychodów i kosztów podatkowych każdego ze wspólników na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.

Wspólnikom zdarza się wypłacać pieniądze z kasy spółki. Taka operacja wymaga odpowiedniego zaksięgowania

Spółki osobowe, do których zaliczamy spółkę jawną, partnerską, komandytową i komandytowo-akcyjną, są nie lada wyzwaniem dla służb finansowo-księgowych. Zazwyczaj wspólnicy są osobami fizycznymi i często traktują spółkę jako własną kieszeń zaspokajającą prywatne wydatki. Prowadzi to do niejednoznacznych sytuacji między poszczególnymi wspólnikami, a także konfliktów ze służbami finansowo-księgowymi, starającymi się prawidłowo ująć – pod kątem podatkowym – operacje gospodarcze.

Zaliczki na poczet zysku

Jednym z najczęstszych problemów jest kwestia zaliczkowania przewidywanego za dany rok obrotowy udziału w zyskach. Kodeks spółek handlowych nie reguluje zasad wypłacania zaliczek na poczet zysku. Zgodnie jednak z jego art. 37 dotyczącym spółki jawnej, jeżeli w umowie spółki określono szczegółowe unormowania dotyczące tej kwestii, to można je stosować. Ważne jest zatem takie skonstruowanie umowy spółki, aby zasady wypłaty zaliczek zostały jasno określone. Uchwały podejmowane na kanwie umownych zapisów wykluczą ewentualne spory między stronami.

… Więcej Rzeczpospolita