Przy działaniach promocyjnych nie powinno być vat…

Rzeczpospolita , autor: Aleksandra Krawczyk , oprac.: GR

lip 19, 2007

Jeśli przekazujemy towary na akcje promocyjne, nie powinniśmy płacić VAT. Taki pogląd zaczyna przeważać w orzecznictwie

Ustawa o VAT przewiduje w pewnych wypadkach opodatkowanie czynności nieodpłatnych. Chodzi o przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z działalnością, którą prowadzi. Mówi o tym art. 7 ust 2 ustawy o VAT. Dotyczy to nieodpłatnego przekazania lub zużycia towarów na cele osobiste podatnika i wymienionych w tym przepisie osób (które można ogólnie określić mianem jego personelu) oraz o wszelkich innych przekazań towarów bez wynagrodzenia. Podatek trzeba zapłacić, jeżeli przy ich nabyciu przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Polska ustawa korzystniej

Skutki przekazania towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy nie powinny budzić wątpliwości. Opodatkowane będzie wydanie towarów reklamowo-reprezentacyjnych na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem. Art 7 ust. 3 ustawy o VAT precyzuje ponadto, że dostawą towarów nie jest przekazanie drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości, a także próbek. A contrario nasuwa się wniosek, że w żadnym wypadku nie dojdzie do opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów związanego z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem.

W przepisach unijnych szerzej

Ponieważ Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, powinna dążyć do harmonizacji przepisów z prawem wspólnotowym, sięgnijmy do uregulowań unijnej dyrektywy (obecnie jest to 112 dyrektywa, która zastąpiła I i VI dyrektywę), dotyczących opodatkowania czynności nieodpłatnego przekazania. Mówi ona, że opodatkowaniu podlega przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa na cele własne (lub personelu) prywatne, nieodpłatne zadysponowanie towarami, jak również generalne ich zastosowanie dla celów niezwiązanych z prowadzonym przedsiębiorstwem. Zakres opodatkowania wynikający z przepisu dyrektywy jest zatem szerszy niż w polskiej ustawie, ponieważ obejmuje wszelkiego rodzaju nieodpłatne przekazania, zarówno na cele związane z działalnością gospodarczą, jak i inne.

Polskie organy podatkowe i sądy mają w tej kwestii dość rozbieżne poglądy.

Sądy ostatnio korzystnie

Sądy zazwyczaj uznają, że przekazanie towarów na cele reklamy lub reprezentacji związane z prowadzonym przedsiębiorstwem nie podlega opodatkowaniu. Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 30 marca br. 011SA/GI133/07) stwierdził, że przekazanie przez podatnika ulotek reklamowych do dystrybucji przez Pocztę Polską ma oczywisty związek z jego działalnością i w związku z tym nie jest opodatkowane. Sąd odrzucił pogląd organów podatkowych, że w opisanej sytuacji dochodzi do wszelkiego innego przekazania bez wynagrodzenia", o którym mowa w art. 7 ust 2 pkt 2 ustawy o VAT.

… Więcej Rrzeczpospolita