Opłatę skarbową dokumentujemy dowodem wewnętrznym..

Rzeczpospolita , autor: Konrad Piłat , oprac.: GR

lip 19, 2007

ZMIANA ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE KSIĘGI PODATKOWEJ

Przedsiębiorcy znów będą mogli stosować znaczki opłaty skarbowej i zaliczyć wydatki na ich zakup do kosztów

Dokumentują je dowodami wewnętrznymi. Aby było to możliwe, minister finansów przygotował zmianę rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przywracając rozwiązania, które funkcjonowały przed 15 marca 2007 r.

Znaczki można nadal naklejać

Nowelizacja ustawy o opłacie skarbowej opublikowana w DzU nr 128, poz. 883 (pisaliśmy o niej w Rz" z 14 czerwca br.) pozwoli wykorzystać znajdujące się już w obiegu znaczki. Od 1 stycznia br. podmioty, które je miały (zarówno przedsiębiorcy, jak i punkty sprzedaży), nie mogły ani ich sprzedawać, ani zwrócić i odzyskać pieniędzy. W związku z tym wprowadzono czasową (do końca 2008 r.) możliwość uiszczenia opłaty skarbowej w formie znaczków.

Podobnie jak dotychczas znaki opłaty skarbowej należy nakleić na składanym wniosku o dokonanie czynności urzędowej albo na dokumencie. Ważne jest, że przepisy zezwalają na częściową zapłatę opłaty skarbowej w formie znaczków, a częściową w kasie urzędu lub na jego konto. Umożliwi to przedsiębiorcom wykorzystanie wszystkich posiadanych znaczków.

Za co płacimy

Stawki za poszczególne czynności są określone w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej. Katalog jest bardzo szeroki, a ich wysokość zróżnicowana. Za zgłoszenie rejestracyjne VAT- R trzeba zapłacić aż 170 zł. Niewiele tańsze jest uzyskanie formularza VAT-25, czy zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie VAT lub brak takiego obowiązku z tytułu nabycia środka transportu. Kosztuje 160 zł. Najczęściej jednak czynności są tańsze, np. za zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami trzeba zapłacić 21 zł (od każdego egzemplarza). Tyle samo wynosi opłata związana z wnioskiem o potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP-5).

… Więcej Rzeczpospolita