Rozliczenie dochodów z pracy w holandii…

Rzeczpospolita , autor: Anna Grabowska , oprac.: GR

lip 19, 2007

PIT składany z niepracującą żoną, która została w Polsce, renta w kraju, a zarobki za granicą, zasady potrącania diet i kosztów – to tematy pytań naszych rodaków pracujących w Holandii na które dziś odpowiadamy

Wspólne zeznanie małżonków

Pracuję w Holandii, ale moja rodzina nadal mieszka w Polsce, a dzieci uczęszczają tu do szkoły. Za 2006 r. rozliczyłem się z podatku oddzielnie z żoną, która wówczas pracowała. Od początku tego roku zrezygnowała z pracy i nie ma żadnych własnych dochodów. Czy będziemy mogli złożyć wspólne zeznanie za 2007 r.

Jeśli obydwoje jesteście polskimi rezydentami podatkowymi, też, małżeństwo będzie trwało cały 2007 r., przez cały czas macie  wspólność majątkową, możecie się rozliczyć z PIT wspólnie. Będzie to korzystne, ponieważ żona nieuzyskująca żadnych dochodów wykaże zero. Pan zaś potrąci sobie diety (30 proc. stawki dziennej za każdy dzień przepracowanego roku), przeliczy pozostałą zarobioną kwotę na złotówki i połączy z zerowym dochodem żony. Następnie podzielicie państwo tę sumę na pól i obliczycie podatek, który pomnożycie przez dwa. Ostatnim krokiem będzie odjęcie zaliczek zapłaconych przez pana w Holandii. Różnica będzie kwotą do zapłaty.

Renta w Polsce, a zarobki za granicą

Otrzymuję w Polsce rentę. Jednocześnie przez wakacje będę trzy miesiące legalnie pracował w Holandii. Czy rozliczając się z podatku w Polsce, będę musiał doliczyć do renty dochody z zagranicy

W zeznaniu rocznym, złożonym na druku PIT-36, trzeba będzie połączyć kwoty uzyskane w ciągu roku w Polsce z renty z zarobionymi w Holandii po potrąceniu 30 diet. Gdy praca za granicą będzie trwała krócej niż 100 dni, będzie to metoda bardziej opłacalna niż liczenie 30 proc. diety za każdy dzień zatrudnienia poza krajem.

Po przeliczeniu euro na złotówki obliczy pan podatek według polskiej skali i z zastosowaniem polskich stawek, odpowiednio 19,30 lub 40 proc. Od tak obliczonego PIT należnego potrąci pan kwoty podatku zapłaconego w Holandii. Najważniejsze to pamiętać, że odliczenie musi być proporcjonalne. Jeśli zatem renta wyniosła za rok np. 10 tys. zl, a dochody z Holandii np. 5 tys. zł, to łączny podatek w Polsce wyniesie 23 20 zł.  Na dochody austriackie przypada jednak tylko 1/3 tej kwoty (łączny dochód to 15 tys. zł, z tego 5 tys. zl stanowi trzecią część). Oznacza to, że maksymalnie może pan odliczyć od PIT należnego do zapłaty w Polsce tylko 773 zl. Trzeba też zwrócić uwagę, czy ta kwota nie jest wyższa niż podatek potrącony przez pracodawcę holenderskiego. Jeśli tak, to może pan odliczyć sobie tylko tyle, ile wynosiło owo potrącenie.

… Więcej Rzeczpospolita