Urząd pobierze opłatę tylko od nowych wniosków…

Rzeczpospolita , autor: Grażyna J. Leśniak , oprac.: GR

lip 20, 2007

Data stempla pocztowego na wniosku zdecyduje o tym, czy zainteresowany interpretacją przepisów podatkowych otrzyma ją według starych zasad, czy już nowych

Nie tylko podatnicy, którzy w ostatnich dniach czerwca wysyłali wnioski o interpretację prawa podatkowego, ale i urzędnicy, także samorządowi, zastanawiają się, jak traktować wniosek, który do urzędu skarbowego lub gminy wpłynął po i lipca, choć wysłany został 29 albo 30 czerwca.

Jest to o tyle ważne, że 1 lipca 2007 r. zmieniły się zasady wydawania interpretacji prawa podatkowego. Teraz już wydaje je nie naczelnik urzędu skarbowego, lecz minister finansów. Podatnik zaś musi w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku wnieść 75 zł opłaty i to od każdego opisanego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. Ma też obowiązek złożyć oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania), że w sprawie, o którą pyta, nie toczy się postępowanie ani kontrola podatkowa albo skarbowa.

Podatnicy, którzy czekają na stanowisko w swojej indywidualnej sprawie, muszą przede wszystkim sprawdzić, kiedy dokładnie wysłali swoje pismo do organu podatkowego. O tym bowiem, czy ich wniosek zostanie rozpatrzony według starych zasad, będzie decydowała data stempla pocztowego.

Dla podatnika liczy się data stempla pocztowego, dla urzędnika – data wpływu wniosku do kancelarii

… Więcej Rzeczpospolita