Minister pracy musi wydać 15 rozporządzeń…

, autor: Agnieszka Rosa , oprac.: GR

lip 23, 2007

Trwają jeszcze prace nad aktami wykonawczymi do znowelizowanej ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chodzi o rozporządzenia do zmienionych lub nowych przepisów ustawy, które wejdą w życie 30 lipca. Dotyczą one m.in. dotacji dla niepełnosprawnych rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej, zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla pracownika niepełnosprawnego i jego wynagrodzenia oraz refundacji kosztów szkolenia. Te formy pomocy to nowość w ustawie, dlatego dopiero po opublikowaniu rozporządzeń wykonawczych przedsiębiorcy będą mogli z nich skorzystać.

– Przewidujemy, że projekty rozporządzeń z tego zakresu najpóźniej na początku sierpnia trafią do konsultacji międzyresortowych. Jest więc szansa na ich publikację w Dzienniku Ustaw na przełomie września i października –

mówi Jan Lach, zastępca dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. – Niektóre projekty ministerstwo już przekazało do uzgodnień zewnętrznych.

Chodzi o przepisy dotyczące diagnostyki orzeczniczej w wojewódzkich zespołach orzekania o niepełnoprawności, Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności i danych w nich przechowywanych. Realny termin ich publikacji w Dzienniku Ustaw to początek września. Nieco więcej jest czasu na prace nad aktami wykonawczymi o rozliczaniu miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń, zakładach ak zawodowej, zakładowym funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, kontroli pracodawców przez PFRON, zadaniach organizacji pozarządowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. Dotychczasowe rozporządzenia regulujące te kwestie zachowują swoją moc do czasu wydania nowych.

… Więcej Rzeczpospolita