Potrącenia nie mogą zabierać połowy emerytury…

Rzeczpospolita , autor: . D.fr. , oprac.: GR

lip 24, 2007

Egzekucja świadczeń pieniężnych z emerytur i rent pozostawia wiele osób bez środków do życia

Przepisy, które ją ograniczają, nie gwarantują emerytom i rencistom zatrzymania kwoty w wysokości przynajmniej najniższego świadczenia. Rzecznik praw obywatelskich uważa, że ochrona prawna powinna być analogiczna jak w wynagrodzeniach za pracę, gdzie pracownik może zatrzymać kwotę znacznie wyższą niż pozostawiana emerytom i rencistom.

Ograniczenia potrąceń z wynagrodzenia za pracę – zarówno przy egzekucji sądowej, jaki administracyjnej – określone są w kodeksie pracy. Natomiast potrącenia z emerytur i rent – w ustawie z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z art. 87' kodeksu pracy w postępowaniu egzekucyjnym wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Przy egzekucji z rent i emerytur wolne od egzekucji I potrąceń są tylko kwoty do 50 proc, a przy odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej – do 20 proc. najniższego świadczenia. W efekcie w razie egzekucji z wynagrodzenia za pracę wolne od potrąceń jest obecnie 936 zł, natomiast przy potrąceniach z emerytur i rent – 298,73 zł, a z renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy

– 229,79 zł. Pracownik może więc zachować kwotę ponad trzykrotnie wyższą niż osoba otrzymująca emeryturę lub rentę i ponad-czterokrotnie wyższą niż otrzymujący rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Najczęściej jest to cała kwota najniższego wynagrodzenia, u emeryta czy rencisty -jedynie połowa, a czasem tylko 20 proc. najniższego świadczenia.

… Więcej Rzeczpospolita